Spegelbild – En musikalisk föreläsning om språk och kultur

Spegelbild – En musikalisk föreläsning om språk och kultur

När:
Hösten 2021

Årskurs:
a-svenska på lågstadiet, åk 7-9 och gymnasium

Tid:
virtuella besöket ca 20-30 minuter

Lokal:
Läraren organiserar besöket i Teams, Zoom eller Google Meet

Gruppstorlek:
20-35 elever

Turnétider:

enligt önskemål hösten 2021

En musikalisk föreläsning om språk och kultur med hjälp av rap musik

Jesses egna låtar från olika perioder i livet blandas med egna sanna berättelser i form av dialoger och nyskapade låtar om hur det varit under olika delar av hans liv.

 

Jesse Piisinen föddes i Kuopio Finland men flyttade till Umeå i Sverige som 2-åring. Till en början användes endast finska hemma och Jesse hade inga problem med att kommunicera med sin far eller andra släktingar som bodde kvar i Finland. Medan de flesta andra finskspråkiga barnen gick på en finsk skola eller dagis valde Jesses mamma att sätta honom direkt på ett svenskt dagis för att enklare anpassa sig till Sverige och det svenska språket. Det skulle visa sig bli ett problem i framtiden.

 

I föreställningen Spegelbild får man följa Jesses resa från en ung förvirrad tonåring till platsen där han står idag som aktiv artist och kulturarbetare med språk i fokus i både Sverige och Finland.

Förberedelser inför besöket (läraren avgör vilka uppgifter som görs):

 

 

Lektionen

 

1. Läraren förbereder klassen inför besöket och hjälper eleverna komma på några frågorna till Jesse. Gruppen väljer till exempel 6 frågor som de vill ställa till Jesse. (5-10min)

2. Videokontakt: Jesse håller en kort föreläsning om språk och kultur, om sig själv och sin karriär. (20-30min)

3. Frågestund. Elever ställer frågorna de förberett och Jesse svarar via videolänk. (5-10min)

Tips! Frågestunden kan fungera som en hörförståelse om eleverna skriver upp korta anteckningar som lämnas in till läraren.

Här är en checklista som är bra att läsa igenom före ett virtuellt skolbesök för att garantera ett så lyckat besök som möjligt.