Svenska för invandrare med NordicSom

Svenska för invandrare med NordicSom

När:
våren 2021

Årskurs:
åk 7-9, gymnasium

Lokal:
Virtuellt

Gruppstorlek:
Enligt önskemål (20-30 elever/grupp eller en storsamling)

Svenska nu samarbetar med NordicSom och deras Svenska för invandrare-projekt, där ”invandrarambassadörer” besöker grundskolor och gymnasier och berättar om positiva erfarenheter med att lära sig svenska språket. I år ordnas besöken virtuellt.

 

Målsättningen med projektet är att öka intresset att studera och använda svenska språket bland elever med invandrarbakgrund i finska skolor. Syftet är också att öka delaktigheten och jämlikheten i att lära sig svenska.

 

Bland invandrarunga ser man inte nödvändigtvis på svenskstudier utgående från de framtidsmöjligheter som kan öppna sig. Därför är det viktigt att uppmuntra dem att lära sig språket som en del i att utveckla det egna kunnandet. Invandrarambassadörerna kan också motivera övriga elever att läsa svenska.

 

 De virtuella skolbesöken koordineras av NordicSom och du kan läsa mer om besöken här.