Vägen till flerspråkighet med NordicSom i Södra Finland och Åboregionen

Vägen till flerspråkighet med NordicSom i Södra Finland och Åboregionen

När:
Våren 2024

Årskurs:
Högstadiet, Gymnasiet, Högskolan

Tid:
45-75min

Lokal:
Klassrum/ auditorium

Gruppstorlek:
Enligt önskemål (20-30 elever/grupp eller en storsamling)

Svenska nu inledde ett nytt samarbete med NordicSom hösten 2022 för att tillsammans förverkliga projektet Svenska för invandrare:  Vägen till flerspråkighet.

 

I projektet erbjuder vi fysiska skolbesök där någon av våra fem ”Invandrarambassadörer” besöker finskspråkiga grundskolor och gymnasier i huvudstadsregionen.

 

Då ni bokar programmet  kommer eleverna få besök av en av våra fem ambassadörer. Alla fem har en unik och inspirerande berättelse att dela med eleverna. De berättar om deras språkresor och vilka positiva erfarenheter det svenska språket bidragit till i deras liv. Lektionen är interaktiv och syftet är att öka intresset för inlärning och användning av det svenska språket bland målgruppen.

NordicSom grundades i Finland år 2013. Deras vision är att utveckla interaktionen mellan de nordiska länderna och Somalien för att svara på dagens internationella utmaningar och på gräsrotsnivå främja de somaliska samhällena i Norden.

Suleka Abdi

Suleka kommer från Sverige men bor nu i Finland. Hennes modersmål är svenska. Hon älskar godis och tycker om att träna.

Tavga Zahir

Tavga är född i Kurdistan och kom till Finland som 3-åring. Hon tycker om att spela innebandy och volleyboll. Hon är företagsekonom, barnmorska och sjukskötare. 

Sundus Ali

Sundus är 23 år gammal. Hon studerar matematik och kemi i Helsingfors. Hon ska bli lärare. Sundus har arbetat på Ikea och fick ofta tala svenska där.

Abdirahman Sugulle

Abdirahman är 25 år gammal.  Han gjorde värnpliketen i Dragsvik på svenska. Abdirahman har bland annat studerat språkbadspedagogik en tid på Åbo Akademi i Vasa.

Merveille Habiyakare 

Merveille är 25 år gammal och studerar socialt arbete. Hennes familj flyttade från Rwanda till Finland när hon var liten. Merveille har gått i en svenskspråkig skola.