Svenska i naturen – Egentliga Finland

Svenska i naturen – Egentliga Finland

När:
Våren 2024

Årskurs:
Lågstadiet

Årskurs:
Årskurs 6

Gruppstorlek:
En grupp i taget (max 25 elever)

Turnétider:

enligt önskemål

Instruktioner för bokning

Förfrågningar via Åbolands naturskola. maija.kaunismaa@naturochmiljo.fi

Vill du ge dina elever en chans att träna svenska under en fartfylld utedag i närmiljön?

Svenska i naturen är en naturskoldag där eleverna får användning för den svenska de redan kan. Eleverna möter även nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag samtidigt som de samarbetar för att lösa kluriga uppdrag. Programmet består av varierade utomhuspedagogiska lekar och övningar och leds av naturkolläraren.

Naturskoldagen riktar sig till finskspråkiga elever i årskurs 6 med svenska som A- eller B-språk.

Naturskoldagen ordnas i ett naturområde nära skolan. Programmet tar 2-3 h. Max 25 elever kan delta per tillfälle. Klassens lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen. Läraren får information om programmet samt färdigt förslag till för- och efterarbete med koppling till naturskoldagen. Utrustning som eleverna bör ha med sig: Kläder och skor enligt väder, vattenflaska (och frivillig matsäck).

TA KONTAKT OCH BOKA IN EN DAG FÖR DIN KLASS!