Svenska i naturen – Nyland

Svenska i naturen – Nyland

När:
Hösten 2023

Årskurs:
Lågstadiet

Årskurs:
5-6

Tid:
2-3 h

Lokal:
Utomhus (i skolans närmiljö)

Gruppstorlek:
max 25

Bokningsanvisningar:

Bokningar direkt via naturskollärare Pia Bäckman: pia.backman(a)naturochmiljo.fi

Svenska i naturen – Nyland

Vill du ge dina elever en chans att träna svenska under en fartylld utedag i skolans närmiljö?

Vi vill göra svenskan konkret och rolig för eleverna samt inspirera lärare till att använda sig av närmiljön i språkundervisningen. Eleverna får användning för den svenska de redan kan och möter även nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag – samtidigt som de samarbetar för att lösa kluriga uppdrag. Läraren får närmare information om programmet samt färdiga förslag till för- och efterarbete med koppling till naturskoldagen.


Programmet består av varierade utomhuspedagogiska lekar och övningar och leds av naturkolläraren. Naturskoldagen riktar sig till finskspråkiga elever i årskurs 6 med svenska som A- eller B-språk.

 

Naturskoldagen ordnas i ett naturområde nära skolan. Programmet tar 2-3 h. Max 25 elever kan delta per tillfälle. Klassens lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen. Läraren får information om programmet samt färdigt förslag till för- och efterarbete med koppling till naturskoldagen. Utrustning som eleverna bör ha med sig: Kläder och skor enligt väder, vattenflaska (och frivillig matsäck).

 

TA KONTAKT OCH BOKA IN EN DAG FÖR DIN KLASS!

 

Naturskoldagarna ordnas i samarbete med Naturskolan Uttern (Natur och Miljö rf).