Svenska teatern: Miksi svenska?

Svenska teatern: Miksi svenska?

När:
14.12.2023

Årskurs:
Högstadiet, Gymnasiet

Årskurs:
Högstadiet och gymnasiet

Tid:
Kl. 12 och 14

Lokal:
Svenska teaterns NICKEN-scen

Turnétider:

1 h 10 min, ingen paus

Miksi svenska? – infotainment om det svenska språket

Miksi svenska? är en föreställning i form av en lektion i svenska, skriven av komikern och författaren Alfred Backa. På ett underhållande och informativt sätt tar skådespelaren Mikael Andersson publiken med på en snabbfärd genom det svenska språkets historia i Finland. Med stöd av ett skojigt visuellt material reser vi från vikingatiden, genom förryskningen och språkstriderna, fram till dagens Finland. 

Miksi svenska? levandegör det svenska språket, ökar lusten hos eleverna att använda pokkaruotsi istället för pakkoruotsi och skapar en förståelse för vår plats i den nordiska gemenskapen.

Miksi svenska? är en interaktiv föreställning som riktar sig till finskspråkiga högstadieelever och studeranden på andra stadiet. Föreställningen är delvis tvåspråkig och anpassar sig efter elevernas språkkunskaper.