Teaterverkstad i Nyland

Teaterverkstad i Nyland

När:
Våren 2024

Årskurs:
Lågstadiet, Högstadiet

Årskurs:
Rekommenderas åt: A-svenska: åk 4–9; B1-svenska: åk 7–9; Språkbad: åk 1-9

Tid:
En lektion (gärna ca 75 min)

Lokal:
I skolans klassrum eller gymnastiksal

Gruppstorlek:
Max 30 elever

Turnétider:

Enligt önskemål fredag och måndag förmiddagar.

Instruktioner för bokning

Koordinera gärna besöket med dina kolleger så att dramapedagogerna kan hålla två verkstäder i er skola under en fredag eller måndag förmiddag.
Lär er svenska med hjälp av improvisationsteater!

I verkstaden kommer vi med hjälp av olika drama- och teaterövningar stöda språkanvändningen på ett roligt och kreativt sätt. 

Verkstäderna dras av Teaterskolan i Esbos erfarna dramapedagoger; Petra Norrgård och Nina Tikkanen. Verkstadens syfte är att tillsammans via improvisation ha det roligt, våga utmana sig i att använda svenska språket samt våga använda sig av fantasi och kreativitet. Vi kommer att via teaterkonstens grunder lära oss att återberätta och våga agera på scenen. Vi kommer att röra på oss och låta den kroppsliga gestaltningen stöda det språkliga uttrycket. Ingen tidigare teater erfarenhet behövs. Verkstaden kan anpassas enligt elevernas ålder samt språkliga nivå.

 

Inför besöket:

Inför verkstaden är det viktigt att tillåta sig själv att våga utmana sig i att lära sig någonting nytt! Ingen tidigare teatererfarenhet behövs och verkstaden kommer att nivåanpassas enligt elevernas ålder samt språkliga nivå.

 

Observera att turnéerna arrangeras ifall epidemiläget tillåter det. Vi följer aktivt med utvecklingen av situationen med coronaviruset och följer finska regeringens restriktioner och myndigheternas rekommendationer.