Tre heta tekniktrender – en virtuell lektion med Martin Appel

Tre heta tekniktrender – en virtuell lektion med Martin Appel

När:
Hösten 2021

Årskurs:
åk 7-9, gymnasium

Tid:
ca 25-45 min (beroende på vilket alternativ läraren väljer)

Lokal:
Läraren organiserar besöket i Teams, Zoom eller Google Meet

Gruppstorlek:
20-30 elever

Turnétider:

enligt önskemål hösten 2021

Martin Appel är en svensk journalist som jobbar för Sveriges största it-tidning PC för alla. I tidningen skriver han om diverse tekniska prylar och fenomen. Ibland ser man honom också på tv-soffan där han kommenterar aktuella it-händelser. 

 

I vår håller Martin en virtuell lektion om teknikens möjligheter och utmaningar. Marknaderna är överfulla med olika tekniska prylar som skall underlätta vårt dagliga liv men samtidigt rapporterar medierna om den nya teknikens risker. Under Martins lektion behandlar han tre heta tekniktrender: det smarta hemmet, den självstyrande bilen och den obemannade kiosken tillsammans med eleverna.  

 

Inför besöket:

Eleverna kan förbereda sig inför det virtuella besöket genom ett förhandsmaterial. Materialet består av tre olika artiklar om de nämnda temana skrivna av Martin. Genom att läsa artiklarna kan eleverna redan i förväg reflektera över teknikens för- och nackdelar samt bekanta sig med terminologin och fundera på frågor till Martin. Artiklarna är försedda med ordlistor för att underlätta elevernas läsning och förståelse.

Martins artiklar:

Artikel 1: Självkörande bilar

Artikel 2: Butiker utan personal

Artikel 3: Smarta hemmet

Läraren kan välja mellan två olika upplägg:

1. Virtuell föreläsning och frågestund (ca 25 min)

15 min Martins föreläsning

Martin berättar om hur tekniken underlättar våra liv och vilka risker som tekniken medför. Martin använder ett klart och tydligt språk och ser till att alla eleverna i gruppen hänger med.

10 min frågestund

Eleverna har förberett frågor till Martin. Gruppen kan också tillsammans välja ut till exempel fem frågor som de vill ställa till Martin.

Tips! Frågestunden kan fungera som en hörförståelse om eleverna skriver upp korta anteckningar som lämnas in till läraren.

2. Virtuell föreläsning och workshop (ca 45 min)

15 min Martins föreläsning

Martin berättar om hur tekniken underlättar våra liv och vilka risker som tekniken medför. Martin använder ett klart och tydligt språk och ser till att alla eleverna i gruppen hänger med.

15min gruppdiskussioner

Elever diskuterar temana utgående från artiklarna de har läst. Artiklarna diskuteras i virtuella rum som Martin besöker. Varje grupp förbereder sig för att presenterar de för- och nackdelar de har diskuterat sinsemellan.  

15 min gruppernas presentationer och Martins sammanfattning

Avslutningsvis får grupperna presentera sina tankar för alla i klassen, varefter Martin sammanfattar det hela.

Här är en checklista som är bra att läsa igenom före ett virtuellt skolbesök för att garantera ett så lyckat besök som möjligt.