Våga moka-verkstad

Våga moka-verkstad

När:
April

Årskurs:
Lågstadiet, Högstadiet

Årskurs:
åk 4-9

Tid:
ca 1 timme

Lokal:
Svenska Teatern, Norra esplanaden 2

Gruppstorlek:
max. 25 elever

Turnétider:
Må 15.4 kl. 9  och 

Kultur på svenska i Helsingfors 2024

Svenska nu erbjuder elever i finska skolor och språkbadselever i Helsingfors på gratis kulturbesök. Läs om programmet nedan och boka platser via vår bokningsblankett!

Kultur på svenska i Helsingfors är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i Helsingfors år 2024. Vid frågor kontakta programkoordinator Tyra Therman (tyra.therman@hanaholmen.fi).

Observera att det finns ett begränsat antal platser till föreställningar/verkstäder.

 

Vi vill erbjuda möjligast många skolor möjligheten att delta i vår verksamhet. Därmed förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i bokningarna.

Våga moka-verkstad

Välkommen på verkstad och besök på Svenska Teatern!

 

Under  besöket kommer klassen genom lätta och roliga improvisationsövningar få pröva på hur det känns när man ”mokar”, d.v.s. gör ett misstag eller något går fel.  Vi använder oss av svenska som arbetsspråk och anpassar besökets innehåll enligt klassens ålder och språknivå.  Vi kikar även in i teaterns verkstäder under besöket. Verkstadens innehåll varierar beroende på målgruppens ålder.

 

Anländ till teatern 15 minuter innan er verkstad skall börja, då hinner ni landa i utrymmet och t.ex. använda toaletterna innan besöket börjar. Våra publikvärdar tar emot gruppen vid teaterns vänstra huvudingång, d.v.s. publikdörrarna mot Akademiska Bokhandeln.  Verkstadens längd är 60 minuter.

 

Verkstaden leds av teaterns teaterpedagoger. Meddela gärna i förväg om det i gruppen finns personer med rörelsebegränsningar ( t.ex. rullstolsburna elever) så att vi kan beakta detta när vi rör oss bakom kulisserna.