Vägen till flerspråkighet med Tavga Zahir i Nyland och Västra Nyland

Vägen till flerspråkighet med Tavga Zahir i Nyland och Västra Nyland

När:
Våren 2022

Årskurs:
åk 7-9, gymnasium

Tid:
45-75min

Lokal:
i skolans klassrum

Gruppstorlek:
20-35 elever

Turnétider:

Enligt önskemål i Nyland/ Västra Nyland våren 2022

”Språk är en stor resurs och ju mer man övar och vågar desto bättre lär man sig. Det lönar sig att investera i sig själv med språk, det berikar ens värld. ”

 

Tavga är född i Kurdistan och kom till Finland som 3-åring. Tillsammans med sin familj flyttade hon till Ekenäs i Finland, efter att hennes syster blivit allvarligt skadad i kriget. Tavga blev färdig sjukskötare 2016 och barnmorska 2018 från den engelskspråkiga vårdlinjen på Yrkeshögskolan Arcada.

Under sin föreläsning berättar Tavga om sin kurdiska bakgrund och om hur hon lärde sig svenska, trots att det till en början var en stor utmaning för henne. Tavga talar flytande kurdiska, svenska, engelska och finska. Hon ger tips på hur hon gjort för att lära sig nya språk och varför hon valt att fortsätta utmana sig språkligt. Hon berättar även hur stor nytta hon ständigt har av sina språkkunskaper i sitt arbete som sjuksköterska och barnmorska. Föreläsningen lämpar sig särskilt bra för finskspråkiga högstadie- och gymnasiegrupper som har elever med invandrarbakgrund. Tavga pratar i huvudsak svenska med finska inslag där det behövs.

(ordlista)


Observera att turnéerna arrangeras ifall epidemiläget tillåter det. Vi följer aktivt med utvecklingen av situationen med coronaviruset och följer finska regeringens restriktioner och myndigheternas rekommendationer.

 


Upplägget för de virtuella lektionerna ser ut så här:

 

  • Klassen tittar på Molempi parempi-videon och diskuterar den i grupper (10-15min)
  • Virtuell kontakt med Tavga Zahir. Tavga berättar om sin kurdiska bakgrund och hur hon lärde sig svenska (20-25 min)
  • Föreläsningen slutar med en kort frågestund och eleverna får ställa frågor till Tavga. (5-10 min)
  • Tips! Frågestunden kan fungera som en hörförståelse om eleverna skriver upp korta anteckningar som lämnas in till läraren.
 
 
Observera att genomgång av förhandsvideon är nödvändigt före klassen tar kontakt med Tavga. Läraren inleder inleder lektionen med att visa videon och diskuterar den kort med eleverna. Därefter tar läraren kontakt med Tavga som fortsätter lektionen med sin virtuella föreläsning.

Inför besöket:

 

Titta på videon Molempi parempi:”Etkö sä osaa suomea”?

 

Diskutera sedan i mindre grupper: (5 min)

  • Vad väckte videon för tankar?
  • Hur skulle du ha reagerat?
  • Har du varit med om en situation där du har fått prata svenska?