Samarbetspartners

Nätverket Svenska nu samarbetar med olika artister och organisationer för att genomföra svenskspråkiga programhelheter i finskspråkiga skolor. Programutbudet varierar från år till år och nya program utvecklas ständigt. Svenska nu tar gärna emot nya programförslag från kulturfältet. Aktuella skolprogram som kan bokas idag hittar du via länken nedan.

Har du ett programförslag?

Nätverket Svenska nu strävar kontinuerligt efter att förnya och förbättra sitt programutbud. Vartannat år arrangerar Svenska nu ett öppet utrop, en call for contribution, där kultur- och andra aktörer har chansen att föreslå nya skolprogram. Nästa utrop arrangeras våren 2021, läs mera här.

 

Svenska nu söker aktörer både från Sverige och Finland. Programmen skall stöda svenskundervisningen i skolan och anpassas till skolornas lektionstider 45–75 min. Svenska nu betalar ett arvode för skolprogrammen. 

 

Svensklärare har också möjlighet att skicka in önskemål på program och turnéorter via bokningsblanketten genom att välja alternativet Övriga önskemål till skolan? i bokningsblanketten.