maria wetterstrand Tag

Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finskspråkiga högskolestuderande i huvudstadsregionen.