Nyhetsflöde

Svenska för invandrare- projektet fortsätter våren 2020

Svenska nu fortsätter samarbetet med NordicSom och deras Svenska för invandrare-projekt, där ”invandrarambassadörer” besöker grundskolor och gymnasier och berättar om positiva erfarenheter med att lära sig svenska språket.   Målsättningen med projektet är att öka intresset att studera och använda svenska språket bland elever med invandrarbakgrund