Opinto-ohjaus

 

Mitä kielitaito on? Mitä kieliä kouluissa opiskellaan eri asteilla? Millaista kielitaitoa kouluasteelta toiselle siirtyvä nuori tarvitsee jatko-opinnoissaan ja ammatissaan? Mitä työelämässä arvostetaan ja vaaditaan?

 

Svenska nu -verkosto on tuottanut kielten opiskelun ja kielitaidon merkityksestä PDF-tiedoston oheismateriaaleineen otsikoilla “Kielten opiskelu Suomessa”, “Kielten opiskelu korkea-asteella” ja “Kielitaidon tarpeellisuudesta”.
PDF-tiedostot voit ladata tältä sivulta. Aineisto on tarkoitettu apuvälineeksi opinto-ohjaajille, kieltenopettajille, vanhemmille ja opiskelijoille.

 

Tutustukaa myös sivulta www.svenskanu.fi löytyvään videoon, jossa pohditaan kieltenopiskelun merkitystä. Esitys soveltuu sekä oppitunneilla, kielivalintatilaisuuksissa että vanhempainilloissa esitettäväksi (kesto noin 6 minuuttia).