Språkfostran

 

Språkkunskaper och kulturkännedom öppnar dörrar och ger våra barn och unga färdigheter att agera i den globala världen. Målet med språkfostran i skolan är att stärka språk- och kulturmedvetenheten och stöda barn och ungas kommunikationsfärdigheter samt skapa förståelse för mångdimensionella språkliga och kulturella identiteter.

 

Nätverket Svenska nu deltar i skolornas språkfostran genom att bygga broar mellan olika skolämnen, och i programmet ta upp övergripande teman som berör ungas tillväxt och utveckling (skådespel, föreläsningar) samt genom att skapa regionalt samarbete (skolor, regionala lärarföreningar, medborgarorganisationer osv). Nätverket Svenska nu samarbetar mycket med Utbildningsstyrelsen, Svensklärare i Finland rf och Språklärarförbundet i Finland rf.

 

I den finska skolan i Finland läser man svenska antingen som ett A1, A2 eller B1-språk.

Språk gör världen större

 

Bekanta dig med Svenska nu-nätverkets broschyr ”Kielitaito asettaa maailmamme rajat”. 

Bekanta dig med projektchef Mikael Hiltunens presentation om svenskans betydelse i Finland.

Kielikasvatus

 

Kielitaito ja kulttuurintuntemus avaavat ovia maailmaan ja antavat lapsille ja nuorille valmiuksia toimia globaalissa maailmassa. Koulujen kielikasvatuksen tavoitteena on vahvistaa kieli- ja kulttuuritietoisuutta tukemalla lasten ja nuorten vuorovaikutustaitoja ja lisäämällä ymmärrystä ihmisten kielellisen ja kulttuurisen identiteetin monikerroksisuudesta.

 

Svenska nu -verkosto tukee ruotsin kielen opetusta ja opiskelua koko Suomessa tarjoamalla mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä oikeissa tilanteissa, tavata ruotsinkielisiä taiteilijoita, toimittajia ja muita mielenkiintoisia henkilöitä sekä kokea ruotsinkielisiä kulttuurielämyksiä. Hanke tuo sekä ruotsinkielistä Suomea että Ruotsia ja koko Pohjolaa eläväksi osaksi koulujen arkea.  Hankkeen kantava ajatus on tarjota myönteisiä kokemuksia toisen kielen käyttämisestä.

 

Svenska nu -verkosto osallistuu osaltaan koulujen kielikasvatukseen myös rakentamalla siltoja eri oppiaineiden välille sisällyttäen kouluihin tuotettavaan ohjelmaan nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyviä yleisiä teemoja (näytelmät, luennot) sekä luomalla paikallisia yhteistyökuvioita (koulut, alueelliset opettajayhdistykset, kansalaisjärjestöt jne). Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Opetushallituksen, Suomen ruotsinopettajien ja Suomen kieltenopettajien liiton kanssa.

 

Ruotsin kieltä opiskellaan suomenkielisissä kouluissa joko A1, A2 tai B1-kielenä.

Kielitaito asettaa maailmamme rajat

 

Tutustu Svenska nu -verkoston esitteeseen ”Kielitaito asettaa maailmamme rajat”.

Tutustu projektipäällikkö Mikael Hiltusen esitykseen ruotsin kielen merkityksestä Suomessa.