Webbinarier

Svenska nu:s styrka är den nära samverkan med lärarfältet. Svenska nu arrangerar fortbildningar, kurser i Sverige, seminarier och medverkar därtill i  svensklärarnas, språklärarnas och Utbildningsstyrelsens fortbildningar. Svenska nu arrangerar även webbinarier för svensklärare i hela landet och samtliga gångna webbinarier kan ses på denna sida. 

Webbinarier 2022

Utlandsstudier och arbete i Finland och Sverige

Nätverket Svenska nu och Språkambassadörerna arrangerar ett webbinarium för högskolestuderanden 20.04.2022 kl. 13.00-14.30 i Zoom. Som talare märks ambassadör Maimo Henriksson samt unga erfarenhetstalare från Finland och Sverige. Ladda ner programmet och anmäl dig via denna länk.

Webbinarier 2021

Play Video
Sverigepaket 23.11.2021

Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för högskolestuderanden. Evenemanget kallas Sverigepaket och temat för årets evenemang var “Arbete och yrken i förändring”.

Play Video
Nordisk språkkonferens 16.9.2021

Inom ramen för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet arrangerades den Nordiska språkkonferensen den 16 september. Den virtuella konferensen arrangerades i samarbete mellan Svenska nu, Hanaholmen, undervisnings- och kulturministeriet och Nordiska ministerrådet

Play Video
SuomiAreena 14.7.2021

Nätverket Svenska nu arrangerade en virtuell diskussion under SuomiAreena-evenemanget onsdagen den 14 juli 2021. Som talare medverkade adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad Jenny Edvardsson, lektor i svenska vid Yrkeshögskolan Metropolia Katja Hämäläinen och direktör vid Nationella centret för utbildningsutvärdering Harri Peltoniemi

Play Video
Introduktion till eklasstandem 22.4.2021

Svenska nu arrangerade ett webbinarium om eklasstandem. Eklasstandem är en modell för språkundervisningen i en vituell lärmiljö. I programmet medverkade bland annat projektforskare Katri Hansell från Åbo Akademi. Lärarperspektiven på eklasstandem presenterades av svenskläraren Satu Savolainen från Leppävirran lukio och finskläraren Åsa Löf från Vasa övningsskola.

Play Video
Det unika öriket Åland 19.4.2021 

År 2021 firas hundra år av åländsk självstyrelse. Vad är det som gör öriket unikt och hur är det att driva ett företag på Åland? Bland annat dessa frågor diskuterades under Svenska nus webbinarie om Åland. Som talare medverkade Ålands riksdagsledamot Mats Löfström samt företagarna Jack Mattson och Marika Sundqvist.

Play Video
Ideoita alakoulun kieltenopetukseen 11.2.2021 

Svenska nu ordnade tillsammans med nätverket Osaava Satakunta ett webbinarium för lärarna på lågstadiet. Syftet var att ge nya idéer och inspiration till lektioner i svenska.  I programmet medverkade bland annat klassläraren Ilona Leimu.

Webbinarier 2020

Play Video
Ska vi bli vänner? – webbinarium om vänskolverksamhet 2.12.2020
 

Ett webbinarium om vänskolverksamhet. Programmet inleds med programkoordinator Liisa Suomelas introduktion om det nya vänskoleprojektet som arrangeras i samarbete med Svenska folkskolans vänner. Däreftet diskuterar rektor Robert Backman, Norra Korsholms skola i Korsholm och rektor Jaakko Sivonen, Niittylahden koulu i Joensuu sina erfarenheter av vänskolverksamhet. I webbinariet medverkar också sektorsansvarig för utbildning Niklas Wahlström från Svenska folkskolans vänner. 

Play Video
Sverigepaket – en klimatsmart framtid 19.11.2020
 

Det övergripande temat för årets Sverigepaket är klimatsmart framtid. VD Maria Wetterstrand, marknadsföringskonsult Jennifer Sandström och företagare och influencer Cecilia Lassfolk behandlar ämnet ur olika perspektiv.

Play Video
Framtidens undervisning 10.6.2020
 

Webbinarium med verksamhetschef Ida Karlberg Gidlund, Teach for Sweden, svensklärarna Jenny Edvardsson på Wendesgymnasiet i Kristianstad och Katja Kurki från Hyvinkään yhteiskoulun lukio samt verksamhetsledare Micaela Romantschuk från Förbundet Hem och Skola.