Alla färger på regnbågen

• Färger • Nordiska språk • Norden

Introduktion och ordförråd

Eleverna lär sig grundfärgerna på svenska. Därtill kan eleverna repetera räkneorden om de lärt sig dem redan tidigare.

Nyttiga länkar

 

Material om Norden:

Tips på lektionsaktiviteter

a) Inled lektionen med att gå igenom färgerna
Kom ihåg att visualisera. Använd t.ex. färgglada papper som har namnet på färgen i sig eller gör en Kahoot om färgerna. Du kan även påpeka likheter mellan svenskan och engelskan: blå – blue, röd – red, grön – green…

 

Eleverna kan diskutera parvis om sina favoritfärger.

b) Öva färgerna genom lek
LEK: Vilken färg? – Läraren visar olika färger och skriver namnet på färgen på tavlan. Därefter blandas orden och färgerna så att eleverna får försöka komma ihåg vilka som hör ihop. Eleverna kan jobba parvis eller i små grupper. Oftast gillar eleverna även att tävla så ni kan ha en rolig hastighetstävling här. De som snabbast parar ihop orden och färgerna vinner tävlingen.

 

LEK: Färgväggen – En av eleverna ställer sig vid väggen med ryggen mot de andra vilka i sin tur står på andra sidan av klassrummet. Ni kan använda olika slags räkneramsor för att komma överens om vem som börjar med att stå mot väggen. Den som står vid väggen sä- ger en färg och ett antal steg, t.ex. ”blå, fyra steg”. Då får alla med blått i sina kläder ta fyra steg framåt. Leken fortsätter ända tills någon är så nära väggen att hen kan röra vid väggen. Den som hinner först till väggen får ge instruktioner på nästa rund.

 

LEK: Kungen befaller – Läraren ger instruktionerna: ”Den som har blått/gult/grönt/svart på sig…, klappar händerna/ hoppar/vinkar/stampar med fötterna…” Kom ihåg att visa hur man klappar, hoppar, vinkar osv. Det är roligt att sluta med en färg som de flesta har på sig (svart/vit) och med uppmaningen ”Krama kompisen!”

 

LEK: Färgsånger – Lyssna på olika sånger som innehåller färger. Läraren spelar en bit av en låt i taget och eleverna får visa till exempel med en färgpenna vilken färg de hör i låten. Om det inte finns låtar som har färger i texten, kan läraren fråga vilken färg eleverna tänker på när de lyssnar på olika låtar, t.ex. kärlek – röd, sol – gul, sommar – grön.

c) Färglägg bilden
Läraren delar ut färgpennor och bilden (*) som eleverna kommer att färglägga. Därefter ger läraren instruktioner om vilken färg och vilket nummer som hör ihop: ”Nummer ett grön, nummer två röd…” Läraren kan också fråga eleverna: ”Maija, vilken färg ska vi ha på nummer två?” Eleverna kan jämföra sina bilder med varandra.

 

d) Färglägg flaggor!

Skriv ut bilder på olika flaggor så att eleverna får färglägga dem hur de vill. Här kan eleverna använda fantasi!

Läraren kan skriva ut några mer kända flaggor men det är roligt att även kolla på sådana flaggor som man kanske inte känner till. Till slut kan eleverna diskutera och försöka gissa vilka länders flaggor de var. Läraren kan också visa hurdana färger de riktiga flaggorna har.

Om ni har tid kan eleverna designa sina egna flaggor.

Kultur

Nordiska språk och Norden

 

Berätta eleverna om nordiska språk. När man kan svenska är det lätt att förstå också de andra nordiska språken. Lyssna på några exempel på olika nordiska språk, kolla t.ex. Pohjola-Nordens Lär känna Norden-materialet.

 

Vilka är de nordiska länderna? Vad har dessa länder för gemensamt och hurdana skillnader finns det mellan länderna? Hur skiljer Finland från de andra nordiska länderna?

Keskustelunaiheita

Pohjoismaiset kielet: Millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja on ruotsin, norjan ja tanskan kielissä? Vertailkaa esimerkiksi miten värit kirjoitetaan norjaksi ja tanskaksi. Miksi suomen kieli on niin erilainen verrattuna muihin pohjoismaisiin kieliin? Entä miksi islannin kieli eroaa merkittävästi ruotsista, norjasta ja tanskasta? Mitä erikoisuuksia pohjoismaisista kirjaimista löytyy?

Integraatio muihin oppiaineisiin

Kuvaamataidossa voidaan käydä värioppia läpi ruotsiksi: Vilken färg får man när man blandar blått och gult? Vad är de varma och de kalla färgerna? Vad är de motsatta färgerna? Hurdana andra färger finns det utöver grundfärger? Pastellfärger? Neonfärger?

 

Myös muihin oppiaineisiin on helppo liittää värejä mukaan. Esimerkiksi eri maiden lipuista keskustellessa voidaan käydä läpi värejä ruotsiksi (Vilka färger har Finlands flagga? Hur ser Sveriges flagga ut? Vilka flaggor har blått, vitt och rött på sig?).

 

Kotitaloudessa vihanneksista/hedelmistä/ruuista ja niiden väreistä voidaan keskustella ruotsiksi: Vilken färg har moroten/äpplet/apelsinen…? Vilka frukter är röda? Hur får man svart pasta? Den färgas med bläckfiskens bläck. Om någon mat skulle ha en konstig färg (t.ex. blåa köttbullar) skulle eleverna äta den? Varför/Varför inte? Kan färgerna berätta någonting om maten, t.ex. om den är färskt eller inte?

Kopieringsunderlag

Med stöd av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr och Svenska litteratursällskapet i Finland.