Ett nytt läromaterialpaket som erbjuder idéer och inspiration till svenskundervisning i lågstadiet.

 

Materialet som är avsett till stöd för planeringen av undervisningen består av 15 olika temahelheter: hälsningsfraser, räkneord, familj, färger, boende, kläder, mat och måltider, kroppsdelar, djur, resor, hobbyer, tid, skola, högtider, musik och filmer.

 

Helheterna innehåller tips på lektionsaktiviteter och vokabulär, nyttiga länkar, diskussionsförslag och idéer för ämnesintegrering samt information om svensk, finlandssvensk eller nordisk kultur. Till temahelheterna hör också kopieringsunderlag av övningar och spel som kan användas i undervisningen.

MATERIALET HAR PRODUCERATS MED STÖD AV UNDERSTÖDSSTIFTELSEN FÖR ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN SR OCH SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND.