Hej, trevligt att träffas

• Lära känna varandra • Vanliga hälsningsfraser • Sverige och svenskarna

Introduktion och ordförråd

Det är dags att lära känna varandra och komma i gång. På den första lektionen har läraren möjligheten att ge det första intrycket av svenska språket. För den skull kan det vara på plats att inkludera till exempel några roliga videoklipp om svenska språket och kulturen i lektionen.

 

Bekanta er med vanliga hälsningsfraser på svenska. Ge exempel på olika sätt att hälsa och ta avsked.

Nyttiga länkar

  • Folkhälsan har mångsidigt material för olika språkligt inspirerande lekar och aktiviteter med barn.
  • Eftis.fi innehåller material och tips på pyssel och lekar.

Tips på lektionsaktiviteter

a) Inled lektionen med lätta bekanta fraser och hur man svarar på dem
Läraren kan först fråga eleverna hurdana hälsningar de redan vet på svenska och gå igenom några hälsningar och hälsningsfraser. Kom ihåg att visualisera fraserna: använd tavlan eller t.ex. Quizlet eller andra spel där man kan para ihop finska och svenska ord. För att aktivera elever, ta dem med att arbeta på tavlan, ensam eller parvis.

b) Öva hälsningsfraser
LEK: Hälsningslek – Eleverna och läraren kommer på olika gester eller rörelser som betecknar olika hälsningar, t.ex. god natt! = gäspar, hej! =vinkar… Därefter börjar läraren slumpmässigt säga hälsningarna och eleverna gör den gest eller rörelse som motsvarar hälsningen.

LEK: Hälsningsdrama – Eleverna ställer sig upp på golvet och rör sig runt i klassrummet. Läraren uppmanar eleverna att ta ögonkontakt med någon och säga hej till varandra när de möts. Därefter fortsätter eleverna att gå runt i klassrummet. Ett tag senare kommer en ny uppmaning från läraren: hälsa i hand, hälsa som typiska tonåringar/en förälskad person/ en stressad person osv.

c) Lär känna varandra
Läraren börjar med att introducera sig själv: Jag heter… Därefter frågar läraren varje elev: Vad heter du? så att eleverna lär sig frasen. Om det är en ny klass där alla inte känner till varandra, är det på plats att lära varandras namn. Även om eleverna redan skulle vara bekanta med varandra, får de ändå bekanta sig med andra på ett nytt språk.

LEK: Namnring – Eleverna sätter sig i en ring tillsammans med läraren. Läraren har en boll (eller motsvarande) i sina händer och börjar: Jag heter … Vad heter du? och ger bollen till eleven bredvid. Eleven svarar och frågar på samma sätt och ger bollen till den nästa. Fortsätt tills bollen har gått runt och börja om med snabbare takt (läraren kan ta tid för varje rund). Skriv fraserna på tavlan om det behövs.

LEK: Tandlös gubbe/gumma – Eleverna sitter i en ring tillsammans med läraren. Läraren kastar en boll (eller motsvarande) till någon i ringen och säger: Jag heter… Vad heter du? Fortsätt tills alla har fått svara och fråga. Här gäller det att tänderna inte får synas och att man inte får skratta. Kom ihåg att leva dig in i rollen av tandlös gubbe/gumma, det här är en verklig isbrytare!

LEK: Kompisbingo – Eleverna får ett papper med bingorutor (*) som innehåller olika slags påståenden. Läraren går igenom innehållet så att alla förstår vad det står i rutorna. Eleverna rör sig runt i klassrummet tills de hittar någon som passar i påståendet och skriver personens namn i rutan. Den som först fått namn på alla rutor vinner.

d) Sluta lektionen med några vanliga fraser.

Kultur

Sverige och svenskarna

 

Vad vet eleverna om Sverige och svenskarna? Hurdana skillnader och likheter finns det mellan Sverige och Finland?

Keskustelunaiheita

Mitä oppilaat tietävät Ruotsista tai ruotsalaisista? Mitä sanoja he osaavat ruotsiksi?

 

Millaisia stereotypioita ruotsalaisista on? Entä suomalaisista?

 

Kuinka suomalaiset tervehtivät? Kuinka oppilaat itse tervehtivät? Vaihteleeko se tilanteen ja henkilön mukaan? Millaisia muita tapoja on tervehtiä (esim. poskipusu, eskimopusu, kätteleminen, kumarrus, wai-tervehdys, hymy, nyökkäys, halaus)?

Kopieringsunderlag

Med stöd av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr och Svenska litteratursällskapet i Finland.