Vad har du på dig?

• Klädesplagg • Kläder i olika kulturer

Introduktion och ordförråd

Eleverna lär sig att berätta om sina kläder: hurdana kläder de har på sig och hurdana kläder de gillar.

Nyttiga länkar

Tips på lektionsaktiviteter

a) Öva namn på klädesplagg
Kombinera en bild (*) av klädesplagg med ett motsvarande ord (*). Jobba med hela gruppen och be att någon av eleverna assisterar. Ha bilder och ord på tavlan eller använd dokumentkameran. Låt eleverna gissa vilka hör ihop.
Assistenten parar ihop ord och bilder.

 

LEK: Spegel – En av spelarna utses till ”spegel”. Spegeln tar plats vid en vägg med ryggen mot de andra eleverna som ställer sig på andra sidan av klassrummet. Spegeln ropar olika klädesplagg t.ex. ”röda strumpor/svarta jeans” och då får de elever som har t.ex. röda strumpor röra sig. När spegeln vänder sig mot de andra eleverna, ska de stanna så snabbt som möjligt. Om spegeln ser någon röra sig, ropar hen upp namnet på denna. Då ska eleven gå tillbaka till början. Den som först rör vid spegelns vägg är segrare i leken och får vara spegel under följande omgång.

 

b) Spela klädmemory, klädbingo eller klädlotto
Spelbrickor finns som kopieringsunderlag (*).

SPEL: Klädmemory – Eleverna kan spela parvis eller i små grupper (2–4 elever). I spelet behövs brickor (*) (med bilder på kläder) och ordkort (*) som motsvarar bilder på kläderna. Varje deltagare får en bricka med bilder på kläder. Ordkorten läggs med texten nedåt och sprids ut på bordet. Spelarna vänder i tur och ordning ett kort och försöker hitta ett ord som passar på någon bild på den egna brickan. Om en spelaren hittar ett kort som passar till hens bricka, får hen ta det och försöka en gång till. Om en spelaren inte lyckas hitta ett kort som passar, lägger hen tillbaka kortet på samma ställe med textsidan nedåt. Vinnaren är den som först lyckas fylla sin bricka.

 

SPEL: Klädbingo – Eleverna bildar grupper (3–5 personer) och bestämmer vem som är bingovärd. I spelet behövs tomma bingobrickor (större * eller mindre *).
Principen är samma som i ett vanligt bingo-spel. Varje elev fyller sin tomma bingobricka med slumpvis valda namn på olika kläder. Ni kan också använda ordkorten (*) om det är svårt att komma på tillräckligt många ord. Bingovärden ropar slumpvis olika kläder på svenska och skriver ner vilka kläder hen redan har ropat. Spelare antingen stämplar eller kryssar för de kläder som de har på sin bricka. Den som först har en spelbricka med en full rad (vågrät eller lodrät) ropar Bingo! Vinnaren måste läsa högt namnen på kläder som hen har kryssat för och bingovärden kollar att det stämmer.

 

SPEL: Klädlotto – 2–4 elever kan delta samtidigt. I spelet behövs tomma bingobrickor (*) och bilder på kläder (*) och ordkort (*).
Dela ut ordkorten till eleverna som fyller sina tomma brickor med ordkorten. Klipp klädbrickorna så att du får 36 bildkort. Blanda korten väl och lägg dem i en hög på bordet med bildsidan nedåt. Första deltagaren drar ett kort från högen och säger på svenska vad det föreställer. Den som har motsvarande ordet på sin bricka säger till och placerar kortet på brickan. Nu är det hens tur att dra ett kort. Spelet fortsätter tills någon har lyckats fylla hela sin bricka.

c) Kläder och stil
Eleverna intervjuar varandra om kläder och stil. Träna först några nyttiga fraser. Byt roller och par.

d) Shoppa kläder

Den här leken är en rolig muntlig övning. Jobba i mindre grupper eller parvis. En i gruppen är försäljare och de andra är kunder. Leken är roligare om det finns riktiga klädesplagg som finns att köpa och prova. Använd skolans kläder om det är möjligt eller be eleverna att ta några klädesplagg hemifrån. Leken är ännu roligare om kläderna är sådana som eleverna inte använder vanligen. Det blir kul om en kund provar ”pappas jacka” och försäljaren tycker att jackan är för liten eller jättesnygg. Träna fraser först och sätt igång sedan.

Försäljaren: / Kunden:

Kultur

Kläder och kulturen: Vilka klädesplagg tillhör olika kulturer? Vad betyder olika kläder för olika kulturer? Kolla på nätet hur nordiska folkdräkter eller samernas och romernas kläder ser ut. Sök även på nätet hurdan folkdräkt exempelvis kronprinsessan Victoria eller andra medlemmar i Kungafamiljen (Drottningen, Madeleine, Sofia) har och hur folkdräkten ser ut i er hemtrakt.

Keskustelunaiheita

Onko olemassa steretypioita eri kansallisuuksien vaatetyyleistä? Millaisia? Ovatko kansallispuvut juhlavia? Millaisista vaatteista oppilaat pitävät? Onko tyyli tärkeää? Keskustelkaa ”jätte” -sanan käytöstä (jättesnygg, jätteliten…). Miten sama ilmaistaan suomeksi?

Integraatio muihin oppiaineisiin

Kielirikasteinen opetus ei ole sidoksissa vain oppitunteihin vaan sitä käytetään osana oppilaiden päivittäistä toimintaa. Siten esimerkiksi välitunnit, ulkoilu tai ruokailu ovat hyviä tilaisuuksia käyttää vierasta kieltä esimerkiksi vaatetuksen osalta. Esim. sisällä tai ruokailussa otetaan takki pois tai muistutetaan liikunnassa tarvittavista jumppavaatteista. Draamaopetuksessa voidaan leikitellä erilaisilla tyyleillä ja improvisoida tilanteita, joissa käyttäydytään tyylin mukaan. Voidaan myös tehdä ns. cocktail-harjoitus, jossa kutsuilla käyttäydytään jonkun roolin mukaan ja esitellään itseä tai tuttuja, ammattia, ikää, perhettä jne. Tilanne voi olla mikä tahansa kauppajonosta kyläjuhlaan. Tämä harjoitus on myös hyvä tutustumisleikki.

Kopieringsunderlag

Med stöd av Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen sr och Svenska litteratursällskapet i Finland.