Category
Övningar
About This Project

Zacharias Topelius

 

Den 14 januari 1818 föds ett efterlängtat barn till familjen Topelius i Nykarleby. Sonen får namnet Zacharias. Gårdens trädgårdsmästare läser i stjärnorna att gossen kommer att bli en känd man.

 

Föräldrarna uppmuntrar Zacharias till arbete, skolgång och lek. Redan som barn underhåller han vänner och släktingar med historier.

 

Som 11-åring skickas Topelius till trivialskolan i Uleåborg. Där lär han sig finska.

 

Som 14-åring flyttar han till Helsingfors och där förbereder han sig för studentexamen som J.L. Runebergs privatelev. I Helsingfors går han också på teater. Han fäktas och dansar. Redan som 15 åring blir han student, men med ett svagt betyg. På hösten inleder han sina studier vid universitetet. Studietiden inspirerar Topelius och fosterländska tankar väcks hos honom.

 

Han sjunger i Österbottniska avdelningens sångsällskap och är medlem i tidningsredaktionen. På jul- och sommarloven återvänder han till sitt kära barndomshem Kuddnäs i Nykarleby.

 

År 1838 publicerar Helsingfors Morgonblad Topelius första dikt Den stolta Rosen. 

 

År 1845 gifter han sig med Emilie Lindqvist. Emilie är intresserad av konst och litteratur och korrekturläser ofta Topelius verk. Paret får åtta barn. Barnen Mikael, Rafael och Rosa dör som små och två barn föds döda. Förlusten av fem barn kan höras i Topelius texter. Ett år efter sin son Rafaels död skriver Topelius dikten Sparven om julmorgonen. Dikten tonsattes senare till en av våra vackraste julsånger.

 

Döttrarna Aina, Toini och Eva växer upp och intresserar sig för olika konstformer.

 

Topelius skriver många verk med historiska motiv. Hans mest lästa prosaverk blir Fältskärns berättelser.  Topelius debuterar som barnboksförfattare med Sagor år 1847. Han ogillar sträng barnuppfostran och vill anpassa berättelserna till barnens nivå. I femtio år skriver han sagor, bland annat Björken och Stjärnan och Adalminas pärla. 

 

År 1856 ger Topelius ut Naturens bok, en presentation av naturens mångfald. Hans lärobok Boken om vårt land (1875) används i skolor i nästan hundra år. Han vill att finsk- och svenskspråkiga tillsammans ska bygga upp ett rättvist och jämlikt Finland.

 

År 1880 grundar Topelius Majföreningen som anses vara världens första djurskyddsförening. Sina sista år lever Topelius som hyllad sagofarbror på Björkudden i Sibbo. Hans 80-årsdag firas med stora festligheter i januari år 1898. Två månader senare sover Topelius bort hemma på Björkudden i Sibbo. Hans sista yttrande till barnbarnen vid hans död löd: ”Framför min hälsning till det tjugonde seklets ungdom!”.

 

Zacharias Topelius är en av nationen Finlands arkitekter. Hans texter formade bilden av vårt lands historia, natur och geografi. Topelius barnasinne, humor och nyfikenhet på världen gjorde honom till en av våra mest älskade författare.

Frågor på svenska

Frågor finska

Frågesport för hela klassen

Vem vet mest om Topelius? Tävla med hela klassen med Quizizz!

Vetamix övningar

Vad vet du om Topelius? Läs texten om Topelius på Vetamix hemsida och testa sedan din kunskap med Vetamix quiz! Hur många fick du rätt?

 

Läs texten om Zacharias Topelius och samla in fem viktiga saker om Topelius i ditt häfte med hela meningar.

Annat

Topelius mest kända verk är bland annat Fätskärns berättelser och Adalminas pärla. Vad annat har han skrivit? Sök på nätet.

 

Läs Topelius saga Hallonmasken på svenska.

 

Läs Topelius dikt En sommarnatt i skogen på SLS hemsida. Hur många djur nämns i dikten?

 

Det var här det hände: Topelius och de osynliga barnen (15min.)