Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige, Svenskfinland och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Rätt att lära sig svenska oberoende av bakgrund

Nätverket Svenska nu och Nordiska Somaliska Föreningen rf (Nordicsom) har lämnat in ett utlåtande om regeringens förslag att ändra bestämmelserna om stöd för för lärande och skolgång. Organisationerna uppger att det finns ett behov att förtydliga, precisera och förenhetliga de stödformer som eleven får, så