Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Åland i undervisningen

Åland fyller 100 år som ett självstyrt landskap den 9 juni 2022! Svenska nus digitala material Åland i sikte ger er möjlighet att bekanta er med det unika öriket med hjälp av sex olika teman. Vi erbjuder också gratis material som ni kan beställa till

Svenska nu deltar i Ålandsveckan

Ålands självstyrelse fyller 100 år! Jubileumsåret firas under hela året från den 9.6.2021 till 9.6.2022.

Svenska nu deltar i Ålandsveckan 21-25.3.2022 som koordineras av Statsrådets kansli. Svenska nu bidrar med ett omfattande läromaterial och såväl virtuella som fysiska skolbesök.

Facebook

    `