Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige, Svenskfinland och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Nätverket Svenska nu uppmärksammar femtonårig verksamhet med historik

Hanaholmens nätverk Svenska nu fyller femton år 2022. Jubileumsåret uppmärksammas med en historik över nätverkets verksamhet, som skrivits av historikern Ina Suominen. Ina Suominen jobbar själv för Svenska nu som programkoordinator och har därmed haft en möjlighet att följa med nätverkets arbete på nära håll.

Facebook

    `