Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och egnagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Fortbildning för språkbadslärare

Åbo Akademi och Svenska nu arrangerar två fortbildningsdagar för språkbadslärare och andra intresserade lärare den 25 och 26 mars via Zoom. Fortbildningsdagarna är kostnadsfria men förutsätter förhandsanmälan via länkarna nedan senast den 14 mars. Torsdagen den 25 mars kl. 13:30-16:00 13.30–13.50    Välkommen och aktuellt från

Educa 29–30.1.2021

Svenska nu är med på Educa mässan också i år då evenemanget arrangeras digitalt för första gången! Under Educa mässan erbjuder Svenska nu materialpaket som kan beställas via evenemangets hemsidor. Paketen innehåller roliga övningar och inspirerande material för svenskundervisningen i grundskolan, gymnasiet och på andra

Facebook

    `