Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige, Svenskfinland och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Svensk träff i Joensuu 23.5.2024

Språköprojektets  syfte är att främja svenskan i Finland, främst genom att stärka svenskspråkig utbildning i enspråkigt finska kommuner, dvs. på språköarna. Även om Joensuu inte är någon språkö så finns där en lång tradition av svenskspråkig verksamhet. Därför arrangerar Språköprojektet en diskussionsträff kring svensk verksamhet i