Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Ålandsvecka i skolor 21-25.3.2022

Ålands självstyrelse fyller 100 år! Jubileumsåret firas under hela året från den 9.6.2021 till 9.6.2022. Som en del av jubileumsåret arrangeras det en Ålandsvecka i skolor 21-25.3.2022. Med i projektet är statsrådets kansli, Utbildningsstyrelsen, Nätverket Svenska nu, Riksarkivet, Nationalmuseet, Pohjola-Norden, Håll Skärgården ren och Visit

Facebook

    `