Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige, Svenskfinland och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Kan du hitta en blomma? Eller en liten sten? – Reportaasi luontokoulupäivästä

Teksti ja kuvat: Katariina Kannisto, opiskelija, Honkajoen lukio Viileänä, mutta aurinkoisena perjantaiaamuna kuudesluokkalaiset suuntasivat kohti koulun lähimetsää. Siellä Jonas Heikkilä odotti jo heitä, ja ohjelmassa oli Åbolands naturskolan Luontokoulu. Åbolands naturskola on yksi ruotsinkielisen Natur och Miljö -ympäristöjärjestön neljästä luontokoulusta. Åbolands naturskola on liikkuva luontokoulu,

Facebook

    `