Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Hissa flaggan! – 10 minuter av Sverige varje dag

Sveriges nationaldag firas den 6 juni och Svenska nu uppmärksammar dagen med ett roligt virtuellt jippo för elever i olika åldrar under vecka 22 (31.5-4.6.2021).  Under veckan presenteras kända svenska besöksmål genom korta videosnuttar. Under loppet av en dag har skolorna möjligheten att titta på

Ålandskurs för svensklärare 24-26.9.2021

Kom med och uppdatera dina Ålandskunskaper på en fortbildningsresa till Åland i september!   Åland firar 100 av självstyrelse den 9 juni 2022. Firandet inleds redan sommaren 2021 och Svenska nu uppmärksammar också jubileumsåret i sin verksamhet. I september arrangeras det en fortbildningsresa till Åland

Facebook

    `