Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige, Svenskfinland och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Fira Ålandsdagen i skolan den 22 mars!

Kom med och fira Ålandsdagen i skolan 22.3.2024! Ålandsdagen i skolan den 22 mars ger lärare och elever möjligheten att bekanta sig med Åland genom mångsidigt material och skolbesök. Den nordiska kopplingen är viktig för Åland och i år ordnas Ålandsdagen på samma dag som

Specialvistelse för svensklärare i Finland till Stockholm

Vill du bli inspirerad av Sverige och svensk kultur? Kulturfonden för Sverige och Finland arrangerar en specialvistelse för svensklärare i Finland till Stockholm 10-14.6.2024. Specialvistelsen består av arrangerat program (föreläsningar och studiebesök) samt eget program. Syftet med specialvistelsen är att erbjuda svensklärarna en djupare insyn i det

Instagram

Facebook

    `