Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn
och ungdomar i hela landet att våga
använda svenska.

 

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och
lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och
pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i
frågor som berör svenskundervisningen.

#SVENSKANU PÅ INSTAGRAM