Svenska nu

Nätverket Svenska nu motiverar
och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska.

Nätverket erbjuder levande möten med Sverige, Svenskfinland och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Vår verksamhet

Nedan hittar du våra skolprogram och läromaterial. Vi är en lärande organisation och vi tar tacksamt emot respons på skolprogrammen. Din utvärdering hjälper oss att lyckas och utveckla relevant program för svenskundervisningen.

Nyheter

Sverigepaket 2024

Sverigepaket 2024 – informationsdag för högskolestuderande i Finland Måndag 11.11.2024 kl. 12-16 Hanaholmens kulturcentrum, Hanaholmsstranden 5, Esbo Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finskspråkiga högskolestuderande. Årets Sverigepaket arrangeras måndag 11.11.2024 kl. 12.00-16.00 på Hanaholmen.  Årets tema är

Eleverna berättar om fördelarna med andra inhemska

Svenska nu har varit med och genomfört kampanjen HejMoi, som har gått ut på att samla in elevernas goda erfarenheter av att kunna nationalspråken, finska och svenska. Bidragen i kampanjen har nu sammanställts till olika tematiska videor.   I kampanjen fick skolorna fungera som reklambyråer