Category
Övningar
About This Project

Lucias blodiga historia

 

Lucia sprider ljus och glädje under den mörkaste tiden av året, men historien av Lucia är inte glad.

 

Den ursprungliga Lucia bodde i staden Syrakusa på Sicilien i slutet av 200-talet e.Kr. Lucia var kristen trots att det var straffbart i den romerska staten. Lucia blev dömd för att tjänstgöra på bordell, eftersom hon hade gett pengar som hon hade fått när hon gifte sig till de fattiga i staden. Men när man skulle föra Lucia till bordellen lyckades man inte flytta på henne, inte ens med hjälp av tusen män, dragoxar och trollkarlar. Man försökte då istället bränna Lucia på bål, men elden bet inte på hennes kropp. Till sist fick en bödel halshugga henne.

 

Enligt en annan legend stack Lucia själv ut sina vackra, lysande ögon och gav dem till en hednisk man som var jätteförälskad i henne. Det röda sidenbältet på luciadräkten symboliserar Lucias martyrdöd som skedde år 304 e.Kr.

 

Helgonet Lucia har inte mycket att göra med vår skandinaviska lucia. Enligt en version är den vitklädda lucian en protestantisk ersättning för det katolska skyddshelgonet Sankt Nikolaus. Enligt en annan teori är det stjärngossetågets ängel som senare blev lucia efter att hon hade tappat sina vingar.

 

Till Finland kom luciatraditionen från Sverige i slutet av 1800-talet. Där har man firat den 13 december av olika skäl i flera hundra år. Lussenatten var på medeltiden årets längsta natt och årets mörkaste natt. Det ansågs att onda krafter var i rörelse. Man trodde också att djuren kunde tala på lussenatten.

 

I Västsverige var luciadagen en stor festdag som kallades ”lilla julafton” eller ”lusse långnatt”. Man åt stora mängder av mat och man dansade med lussebruden, som var en kvinna klädd i halm.

 

Den ljusspridda lucian som kommer med en bricka på luciamorgonen var egentligen en högreståndssed som spreds från Västsverige till andra delar i Sverige i mitten av 1800-talet.

 

På Skansen, i Stockholm, uppträdde lucia för första gången 1893. Därifrån spred sig den nya julseden till först olika delar av Sverige och sedan till Finland. Svenska fruntimmersskolan i Åbo hade en lucia redan 1898. Det första luciatåget ordnades i Helsingfors 1930. Finlands första officiella lucia valdes år 1950.

Frågor på svenska

Frågor på finska

Frågesport för hela klassen

Vem vet mest om luciadagen? Tävla med hela klassen med Quizizz!

 

(Tryck på Host Game för att börja spela.)

Vetamix uppgifter

Läs texten om Lucia på Vetamix hemsida. Skriv fem viktiga saker du får reda på om Lucias historia på svenska i ditt häfte.

Annat

Hur lyder första versen till sången Sankta Lucia? Sök på nätet!

 

Vem är årets Lucia? Sök informationen på sidan lucia.fi.

 

Vilken bakelse brukar man äta på luciadagen? Sök på nätet! (Du kan också ladda ner bilden på bakelsen här och färglägga den när du hittat svaret.)

 

Färglägg din egen Lucia! Du kan ladda ner bilden här.