Category
Övningar
About This Project

Samernas nationaldag

 

På samernas nationaldag sjunger man Samefolkets sång (Sámi soga lávlla).

 

Samerna är Europas nordligaste ursprungsfolk. Nationaldagen är allmän en flaggdag i Sameland.

 

Sameland omfattar delar av Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Flaggans färger kommer från samernas folkdräkt som kallas kolt. Cirkeln i flaggan symboliserar solen (röd) och månen (blå). Många samer klär sig i kolt på nationaldagen. Kolten berättar från vilken ort man kommer och vilken familj man tillhör. Det är bara samer som ska använda kolt.

 

Nationaldagen firas till minnet av det första samiska landsmötet i Trondheim 6.2.1917. En av initiativtagarna till mötet var frihetskämpen Elsa Laula. Elsa Laula kämpade modigt för samernas rättigheter och hon ville att samerna skulle samarbeta över landsgränserna.

 

”När vi står en och en kan vi föga eller intet uträtta.
Gemensamt har vi dock ett intresse,

och detta intresse måste förenas och bli en makt.”
– Elsa Laula

 

Samerna har genom tiderna fått kämpa för sin kultur och sin rätt till land och vatten. Idag arbetar Samerådet för de samiska intressena och stärker samhörigheten över nationsgränser. Vart fjärde år ordnar de Samekonferensen. På Samerådets konferens i Helsingfors år 1992 bestämdes när nationaldagen skulle firas.

 

På nationaldagen ordnas det olika fester, man äter gott och umgås med vänner och familj. Somliga kanske också jojkar. Jojken är den äldsta musikformen i Europa. Nationaldagen är en dag då vi alla kan vara stolta över den samiska kulturen.

 

Glad samisk nationaldag!

Frågor på svenska

Frågor på finska

Frågesport för hela klassen

Vem vet mest om samernas nationaldag? Tävla med hela klassen med Quizizz!

 

(Tryck på Host Game för att börja spela.)

Vetamix övningar

Läs mera om samernas nationaldag och samisk kultur på Vetamix hemsida.

 

Testa vad du kan om samerna och samisk kultur i Vetamix quiz!

Annat

Vill du veta mera om samisk kultur? Bekanta dig med Snabbguiden till den samiska kulturen!

 

Lär dig samiska med Säg det på samiska – soundboard! Finns det ord som liknar svenskan eller finskan?