Hanaholmen är ett centrum för bilateralt samarbete mellan Sverige och Finland. På Hanaholmen finns också ett konferenshotell och en restaurang. Hanaholmen öppnades den 1juni 1975.

 

Kulturfonden för Sverige och Finland ansvarar för Hanaholmens verksamhet. Kulturfondens uppdrag är att främja samarbete mellan Sverige och Finland. Den grundades redan 1960 efterbeslut av den svenska och finländska regeringen.

 

År 1967 firade Finland 50 år som ett självständigt land. Sverige beslöt då att avskriva det kvarstående lånet från krigsåren. Lånet låg på dåvarande 100 miljoner svenska kronor (idag, cirka en miljard!). I gengäld valde Finland att bygga ett svensk-finskt kulturcentrum: Hanaholmen som Kulturfonden för Sverige och Finland kom att ansvara för.

 

Konsten har från första början haft en central betydelse för Hanaholmen. Hanaholmens konstsamling består av närmare 300 konstverk. Den skapades i huvudsak med hjälp av medel från den svenska staten.

 

Med tiden har Hanaholmens konstsamling utvidgats. Den omfattar nu också en nordisk konstpark i skärgårdsnaturen omkring huset. Konstparken visar internationellt erkänd nordisk samtidskonst och statliga konstgåvor från de nordiska länderna till den 100-åriga republiken Finland.

Uppgifter

  • Frågor

Extramaterial

Ta en närmare titt på Hanaholmen

Ordlista

bilateral = tvåsidig, mellan två parter kahdenvälinen
Kulturfonden för Sverige och Finland Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
främja = stöda, arbeta för att gynna edistää
avskriva = efterskänka, inte kräva tillbaka antaa anteeksi
i gengäld = istället, som ersättning vastalahjana
konstsamling = alla konstverk som någon äger taidekokoelma
utvidga = öka, göra större laajentaa
samtidskonst = konst som görs i vår tid nykytaide