Erik Wennerstrand: Trädets växande är ett urverks arbete
(Järn | 2001)

 

Erik Wennerstrands skulptur
är en stark symbol för tillväxande:
tiden går,
klockan tickar
och trädet växer rötterna fast i jorden.

 

Nederst finns ett jordklot
med kläder av ett träds rötter.
Ovanpå jordklotet finns en liggande stjärna – solen.
En trädkrona växer ur stjärnan.

 

Wennerstrands motivvärld
består ofta av träd, solen, jorden och människan.

 

Wennerstrand säger själv:
”Vi är alla en del av trädet,
av solens stålar
och av jorden vi går på.
Vi är en del av det urverk
som vrids upp av kärleken
till vår egen mänsklighet”.

 

Konstverket är en berättelse om skönheten,
samexistensen mellan människan och moder jord,
och om livets kraft.

Uppgifter

  • Berätta vad du ser när du tittar på konstverket
  • Är det lätt att urskilja de olika delarna?
  • Konstnären använder ofta träd, solen, jorden och människan i sin konst. Hittar du dessa? Var är människan i konstverket?
  • Vad i konstverket berättar om tillväxt eller livskraft?
  • Skapa ditt eget ”urverk” där du använder Wennerstrands motiv (träd, solen, jorden, människan) eller som på något sätt föreställer tillväxt.

Extramaterial

Ordlista

uppväxt kasvu
ett urverk kellokoneisto
en skulptur = ett konstverk format i sten, brons, trä osv. veistos
tillväxande kasvaminen
jordklot = vår planet maapallo
rötter, -na = de underjordiska delarna av en växt juuret
trädkrona = övre delen av trädet puunlatva
solens strålar auringonsäteet
vrida upp vetää (kello)
mänsklighet ihmisyys
skönhet kauneus
samexistens = samlevnad yhteiselo