Jeppe Hein: Fragmented Circle
(Rostfritt stål | 2018)

 

Konstverket Fragmented Circle
av den danska konstnären Jeppe Hein
är gjort av rostfritt stål som har slipats spegelblankt.

 

Verket består av två spegellika ytor
som möts i en nittiogradig vinkel.
Den ena ytan är helt slät
medan på den andra ytan finns det en bruten cirkel
– Fragmented Circle.

 

Den skapar en överraskande illusion
genom att spegla den omgivande naturen och betraktaren.
Eftersom speglarna reflekterar varandra
skapar vinkeln mellan de båda ytorna en duplicerad effekt
som gör att cirkeln sluter sig.

 

En central beståndsdel i verket är betraktarens upplevelse.
Jeppe Hein använder sig ofta av speglande element
i sina arbeten.
Han är fascinerad av mänskligt välmående
och förespråkar miljömedvetenhet
och en känsla av ”just här och just nu”.

 

Konstverket är en gåva från Kulturfonden för Finland och Danmark till Hanaholmen.

Uppgifter

  • Vilka material har du sett i konstverken på Hanaholmen eller på andra ställen? Vilken betydelse har materialet för ett konstverk?
  • Hur påverkar omgivningen konstverket? Hur skulle konstverket se ut i någon annan miljö?
  • Konstnären tycker att det är viktigt med miljömedvetenhet. Hur syns det i konstverket? Vad kan miljömedvetenhet betyda i konst?
  • På vilket sätt förmedlar konstnären känslan av ”just här och just nu” med Fragmented Circle?
  • Hurdant är förhållandet mellan konstverket och betraktaren?
  • Om du är på Hanaholmen, gå runt konstverket, titta på konstverket ur olika synvinklar och sidor, ensam och med kompisar. Ta en bild av din spegelbild. Du får själv välja vilken synvinkel och sida av konstverket du använder i bilden. Försök hitta nya, spännande och överraskande synvinklar.

Extramaterial

Ordlista

rostfritt stål ruostumaton teräs
slipa kiillottaa
spegelblank, -t, -a
peilikirkas
en yta pinta
en vinkel
kulma
slät, -t, -a
tasainen
brut/en, -et, -na rikkinäinen, pirstoutunut
en betraktare = åskådare katsoja
en beståndsdel osa kokonaisuutta
en upplevelse elämys, kokemus
välmående hyvinvointi
förespråka = tala för puhuu jonkin asian puolesta
miljömedvetenhet ympäristötietoisuus