Børre Sæthre: ΔT [Delta T]
(Polerat stål, neonemulerande LED, elektriska komponenter | 2019)

 

Ljuskonstverket ΔT (Delta T)
av den norska konstnären Børre Sæthre
är Norges gåva till Finland
med anledning av republiken Finlands 100-årsjubileum 2017.

 

Konstverket erbjuder en konstupplevelse
som förenar teman som teknologi och natur
och människans strävan efter att forska i det okända.

 

En strålande form som svävar i trädtoppen
kan tolkas som en signal mellan oss och en okänd värld.

 

Konstnären har själv sagt:
”Jag tycker om idéen om den nakna, lysande deltaformen
som har landat i en trädkrona,
som om den blivit tappad från himlen.

 

Den sitter där, som fångad,
och skickar en signal tillbaka dit där den kom ifrån…
från yttre rymden.
En kommunikationssignal som kanske
– eller kanske inte –
når fram till mottagaren.

 

Som en stjärnas ljus,
som vi ser på natthimlen,
har vandrat i tid
medan stjärnan själv har slocknat
för många decennier sedan.”

Uppgifter

  • Hurdana tankar väcker namnet ”ΔT (Delta T)”? Eller ”Växande dimensioner”?
  • Hur påverkar placeringen och omgivningen konstverket? Titta också på en nattlig bild av konstverket.
  • Hur och vad kan man kommunicera med konst?
  • Vilka kommunikationsverktyg använder du dagligen?
  • Teckna ett eget kommunikationsverktyg som skulle placeras i trädtoppen eller på något annat ställe på Hanaholmen – på en klippa, i havet, på huset, på bryggan… Fundera också på vad du skulle vilja kommunicera med det och till vem.

Extramaterial

Lyssna på vad konstnären säger om sitt verk på norska.

Är det lätt att förstå norska? Vilka ord liknar svenskan? Vilka ord är svåra att förstå?

 

 

”Jeg liker idéen om den nakne, lysende deltaformen som har landet i kronen på et tre, som om den er blitt sluppet ned fra himmelen. Den sitter der, som fanget, og sender et signal tilbake til der den kom fra … det ytre rommet. Et abstrakt poetisk kommunikasjonssignal som kanskje, eller kanskje ikke, når frem til mottageren. Som en stjerne, der lyset vi oppfatter på nattehimmelen har vandret i tid, mens stjernen har sluknet for mange desennier siden.”

Ordlista

ett ljuskonstverk
valotaideteos
en konstupplevelse taide-elämys
förena = kombinera yhdistää
en strävan
pyrkimys
forska = undersöka tutkia
det okända tuntematon
strålande loistava
sväva leijua
trädtoppen puunlatva
lysande loistava
tappad pudotettu
fångad vangittu
yttre rymden ulkoavaruus
vandra vaeltaa
slockna sammua