Elisabet Sagefors: Lågås
(Rödgranit | 2009)

 

Året 1809 förändrade samhällsordningen i Norden:
Sverige och Finland skildes åt.
Sverige förlorade sin östra rikshalva till Ryssland i Finska kriget.

 

Kaarina Kaikkonens Framåt och Elisabet Sagefors Lågås
blev färdiga år 2009;
exakt 200 år efter att de båda länderna separerats.

 

Tillsammans bildar de en bro
där Sverige och Finland återigen kan mötas.

Uppgifter

  • Jämför hur Lågås ser ut med hur Framåt ser ut.
  • Hur skulle du beskriva ländernas långa gemensamma historia utifrån Elisabet Sagefors Lågås? Fundera på hur blocken har behandlats och placerats. Hittar du mönster, rytm, sprickor osv?
  • Hur beskriver Lågås Sveriges historia?
  • Fundera på valet av material. Hurdant material är granit? Vad förmedlar det för känslor eller värderingar? Hur passar materialet i omgivningen?

Extramaterial

Ordlista

samhällsordning, -en
yhteiskuntajärjestys
förlora = bli av med menettää
rikshalva = en del av landet valtakunnanosa
separera = skilja, uppdela erota, erottaa toisistaan
en bro  silta