Kaarina Kaikkonen: Framåt
(Rödgranit, aluminium | 2009)

 

Året 1809 förändrade samhällsordningen i Norden:
Sverige och Finland skildes åt.
Sverige förlorade sin östra rikshalva till Ryssland i Finska kriget.

 

Kaarina Kaikkonens Framåt och Elisabet Sagefors Lågås
blev färdiga år 2009;
exakt 200 år efter att de båda länderna separerats.

 

Tillsammans bildar de en bro
där Sverige och Finland återigen kan mötas.

 

Kaarina Kaikkonens verk Framåt
symboliserar de hårda omständigheter
som präglade Finlands utveckling under 1900-talet
som det finska folket övervann
med framåtanda, beslutsamhet och ihärdighet.

 

Figurerna har tagit sig framåt,
uppför trappor som bildas av mäktiga granitblock.
De lyfter upp sina händer som segrare.
Också den sista figuren vid vattenbrynet
samlar sina sista krafter
och griper ett granitblock.

Uppgifter

  • Fundera på Kaikkonens figurer. Med vilka adjektiv skulle du beskriva dem? Vad skulle de säga om de kunde tala? Varifrån kommer de och vart är de på väg?
  • Vad betyder framåtanda, beslutsamhet och ihärdighet?
  • Fundera på valet av material. Hurdant material är granit? Vad förmedlar det för känslor eller värderingar? Hur passar materialet i omgivningen?
  • Hur har det påverkat vår identitet och kultur att vi har en lång gemensam historia med Sverige? Vilka konsekvenser hade det för Finland att området efter Finska kriget blev en del av Ryssland?

Extramaterial

Ordlista

samhällsordning, -en
yhteiskuntajärjestys
förlora = bli av med menettää
en rikshalva = en del av landet valtakunnanosa
separera = skilja, uppdela erota, erottaa toisistaan
en omständighet = ett förhållande olosuhde
prägla = känneteckna leimata, olla ominaista
framåtanda = energi, ambition tarmo, yritteliäisyys
beslutsamhet = målmedvetenhet päättäväisyys
ihärdighet = uthållighet sinnikkyys, sisu
mäktig, -t, -a = stor valtava
en segrare = en vinnare voittaja
en vattenbryn = en havsstrand vesiraja
en kraft = styrka, energi voima
gripa = ta tag i, ta fast tarttua