LÄRARHANDLEDNING

Lätta bladet är en lättläst, svenskspråkig tidning som kommer ut varannan vecka. En stor del av Lätta bladets artiklar kan läsas på tidningens hemsida lattabladet.fi.

 

Svenska nu utarbetar övningar till Latta bladets artiklar. Vi väljer intressanta artiklar med olika teman och i olika svårighetsgrader. Övningarna är avsedda för både högstadie- och gymnasieelever.

 

Du kan bläddra igenom de artiklar som vi har valt genom att öppna Kategori-menyn i övre balken eller på första sidan. Välj den avdelning som du vill läsa nyheter om. I listan som öppnas ser du rubriker (med utgivningsdatum) till artiklar som hör till denna avdelning.  Du kan också använda sökfunktionen på första sidan för att hitta intressanta artiklar. När du väljer kategorin Senaste nummer hittar du alltid de nyaste artiklarna och uppgifterna.

 

Varje artikel kommer med innehållsfrågor och en tilläggsuppgift som ger övning i artikelns ordförråd.