7. Finland

(Avancerad)

Porkala udd, Kyrkslätt, Finland

Fakta:

Porkala udd, en halvö i Kyrkslätt, är bekant för att den ingick i Porkalaområdet som enligt vapenstilleståndsfördraget 1944 efter finska fortsättningskriget arrenderades till Sovjetunionen. Området var strategiskt för Sovjetunionen då de vid Finska vikens smalaste ställe kunde kontrollera all trafik till Sankt Petersburg.
(Porkala – Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Porkala)

Porkala udd är väldigt populär bland fiskare och fågelskådare, men det finns planer på att grunda en nationalpark i Porkala. Det här är en känslig fråga för många och kommuninvånarna är delade.  Allemansrätten garanterar fri rörlighet för alla och förespråkarna anser att nationalparken skulle ge effektiva verktyg för att styra besökartrafiken. Motståndarna igen är arga eftersom nationalparken skulle innebära vissa begränsningar för jakt och fiske. Läs mer på svenska.yle.fi: Bara nationalpark räddar Porkala.

Bakom bilden: 

“Jag har gjort otaliga fotoutflykter till Porkala med mina vänner. I januari 2014 hade vi tur med vädret och ljuset! Vintertiden är kontrasternas tid. Is och snö skapar ett monotont landskap samtidigt som himlen kan bjuda på en fantastisk färgshow.

Jag försöker alltid ta landskapsbilder som ger ett tredimensionellt intryck och ultravidvinkelobjektivet passar bra för min stil.  Med vidvinkelobjektivet har jag här skapat en dragning in i bilden. Jag tycker att man i bilden kan hitta ett intressant linjespel, där både himlen och förgrunden sträcker sig ut mot ön i horisonten.  De runda formerna vid strandkanten och upprepningarna är fina, tycker jag. Det är viktigt för mig att få djup i mina landskapsbilder och att leda betraktarens öga in i bilden.”

Besvara frågorna på svenska.

1. Planerna på att göra Porkala udd till en nationalpark har väckt mycket känslor. Läs mer i Yles artikel. Vad säger de olika parterna? Vad är din åsikt om saken?

2. Hur syns det på bilden att “vintertiden är kontrasternas tid”?

a) Öva upp ditt ordförråd med flashcards
b) Sök nya ord i texten. Sök i texten alla ord som är nya för dig. Vet du vad de betyder?

a) Diskutera med hjälp av följande frågor.

 1. Varje årstid är vacker på sitt eget sätt. Vilken är din favoritårstid och varför?
 2. Hur mycket tid brukar du tillbringa ute i naturen?
 3. Vilka är dina favoritställen i naturen?
 4. Vad brukar du göra i naturen?
 5. Vilka aktiviteter intresserar dig i naturen?
  Har du provat på något av de här?
båtliv fågelskådning
klättring orientering
skidåkning ridning
segling fotografering
jakt paddling
vandring snöskogång
fiske geocaching
långfärdsskridsko
bär- och svampplockning

b) Läs texten “bakom bilden” och diskutera bilden med hjälp av följande frågor.

 1. Beskriv stämningen i bilden.
 2. Det gäller att vara närvarande med alla sinnen, hitta den rätta kompositionen och utnyttja ljuset när man fotograferar landskap. Vilket ljus är det bästa för landskapsfotografering?
 3. En landskapsbild kan få mer karaktär av en molnbeströdd himmel. Hur har man använt molnen i denna bild?
 4. På vilket sätt har man uppnått en tredimensionell känsla i bilden?
 5. Beskriv ljus, färger och former i bilden.
 6. Beskriv linjer (horisontaler, vertikaler, diagonaler).
 7. Vad tycker du om bilden? Vad fastnade du för?
a) Instagram: Ta en egen landskapsbild.
Försök hitta intressanta kontraster. Fundera på stämningen, kompositionen, ljus, färger. Lägg upp bilden på Instagram med #nordiskalandskap @svenskanu

b) Ta reda på. Artikeln om planerna att grunda en nationalpark i Porkala har publicerats i mars 2015. Ta reda på vad läget med frågan är nu.