16 Apr 2014

Filmutlåning till skolan via Svenska nu och Walhallas filmotek

Från filmen Vi är bäst

(Fr v) Liv LeMoyne, Mira Barkhammar och Mira Grosin i Lukas Moodyssons VI ÄR BÄST!

På filmoteket kan lärare i finska skolor låna ut nordiska dvd-filmer för visning i skolan. Urvalet riktar sig till högstadiet och gymnasiet. Mer om filmerna och närmare anvisningar via länken nedan.

http://www.walhalla.fi/filmotek/

10 Apr 2014

Läromaterialen finns samlade under rubriken Svenskundervisning

Under rubriken Svenskundervisning samlar vi vårt programutbud, tips på sådant som svensklärare har nytta av i sin undervisning, våra läromaterial som stöder våra program samt andra läromaterial som vi gärna tipsar Dig om. Här finns även material riktat direkt till eleverna; för självstudier i klass eller på fritiden. Kolla även in vår Facebook sida Nätverket Svenska nu och “Victor treenaa svenskaa”