29 Apr 2016

SPRÅKKURS I SVENSKA 13–17.6.2016

Tillsammans-yhdessä

TILLSAMMANS – YHDESSÄ. Västra Nylands folkhögskola i Karis ordnar sommaren 2016 en kurs i svenska för ungdomar.

Kursen är främst avsedd för den som skall skall börja 9:an eller 1:an i gymnasiet och som vill förbättra sin svenska. Kursen lämpar sig också för ungdomar som redan går i gymnasiet och som känner att de behöver en intensiv kurs i språket. Ungdomarna får träna på språkanvändning i praktiken och utöka deras ordförråd. Undervisningen sker vid VNF i Karis och i näromgivningen. Det finns möjlighet att övernatta på internatet.

Mera information finns i det bifogade infobrevet. En direktlänk till kursinformationen hittar ni här:
http://www.vnf.fi/kurser/ruotsi/

28 Apr 2016

Nya övningar till LL-Bladet!

LL-Bladet är en lättläst tidning som kommer ut varannan vecka. Tidningen innehåller inrikes-, utrikes- och sportnyheter samt artiklar om kultur och underhållning. Svenska nu utarbetar också olika slags övningar till tidningens artiklar. Här hittar du övningarna till det senaste LL-Bladet.

Övningarna är avsedda för både högstadie- och gymnasieelever. Med dessa övningar kan man utveckla sitt ordförråd och bekanta sig med den autentiska svenskan!

Alla övningar till LL-Bladet

25 Apr 2016

Näringslivsforum

received_981234908626614Välkommen till det svensk-finländska näringslivsforumet 2016 arrangerat av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland den 9 maj 2016 kl. 08.30-11.00 i Haaga-Helia yrkeshögskola, Bangårdsgatan 13 i Helsingfors.

Bland talarna märks bl.a. Finlands tidigare statsminister Paavo Lipponen, finsk-svenska handelskammarens verkställande direktör Kjell Skoglund och Doctagon Ab:s verkställande direktör Stefan Wentjärvi.

I samband med seminariet presenteras också en pinfärsk undersökning om handelsrelationerna mellan Sverige och Finland, som Hanaholmen har beställt. Undersökningen kommenteras av riksdagsledamot Anders Adlercreutz och tidigare partiledare Maria Wetterstrand. Läs mera

22 Apr 2016

Chatta med Victor -workshop

Hela klassen kan “Chatta med Victor” på Facebook!

En chatt-workshop med profilen “Victor treenaa svenskaa” görs under en lektion (45 min.) och eleverna samlas i små grupper vid datorer eller surfplattor. Chatten börjar med att Victor hälsar och håller igång en konversation. Eleverna kommenterar direkt inlägget  – enkelt och smidigt! Läraren väljer diskussionstemat. Läs mera!

11 Apr 2016

Hur undervisas nordiska grannspråk i de fem nordiska länderna? 20.4.2016

Välkommen på seminarium om grannspråksundervisningen i Norden!

Tid: Onsdag 20.4.2016 kl. 14-16
Plats: Tingsalen i Kulturkontakt Nord på Kajsaniemigatan 8 i Helsingfors.

Nätverket Svenska nu vid Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland har koordinerat projektet ”Benchmarking inom grannspråksundervisning – Nätverk för språkprojekt runt om i Norden 2013-15” som har resulterat bland annat i två rapporter som skrivits av forskare Jenny Sylvin från Helsingfors universitet.

Läs mera