04 Feb 2016

Nya övningar till LL-Bladet!

LL-Bladet är en lättläst tidning som kommer ut varannan vecka. Tidningen innehåller inrikes-, utrikes- och sportnyheter samt artiklar om kultur och underhållning. Svenska nu utarbetar också olika slags övningar till tidningens artiklar. Här hittar du övningarna till det senaste LL-Bladet.

Övningarna är avsedda för både högstadie- och gymnasieelever. Med dessa övningar kan man utveckla sitt ordförråd och bekanta sig med den autentiska svenskan!

01 Feb 2016

Filmoteket lånar ut filmer till skolan!

Filmotek-huvudbild

Filmoteket kan lärare i finska skolor låna ut dvd-filmer för visning i skolan. Urvalet riktar sig till årskurs 6 i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet och utlåningen är gratis. Närmare information om de enskilda filmerna hittar du HÄR. Filmbyrån Walhalla koordinerar utlåningen och filmen ska beställas senast 2 veckor innan visningen. Läraren bokar en film genom att fylla i alla fält i bokningsformuläret och skicka in det enligt anvisningarna. Du får svar på given e-post. Efter filmvisningen returneras filmen enligt medföljande anvisningar.

För frågor: kontakta Walhalla: toimisto@walhalla.fi / Tfn. 040 548 63 93

14 Jan 2016

HBL i gåva till vårens abiturienter!

Svenska nu och Hufvudstadsbladet  bjuder även i vår en två veckor lång gåvoprenumeration på HBL till de finskspråkiga abiturienter som deltar i provet i svenska i studentskrivningarna. Gåvoprenumerationen börjar 7.3.2016, dvs två veckor innan det skriftliga provet i svenska. Prenumerationen är sålunda ett utmärkt sätt att förbereda sig inför de kommande studentskrivningarna.

Läs mera

12 Jan 2016

Månadens Nordiska film i regionerna!

Månadens norMin lilla syster_2_hemsidandiska film – serien visar nya nordiska filmer på nio orter på olika håll i landet under våren 2016! Följande filmer visas i Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Kuopio och Vasa.

Visningarna är gratis för skolgrupper som anmält sig på förhand! Vid varje ort står det inskrivet till vilken epostadress anmälan skall skickas.

Serien arrangeras av Walhalla rf, Svenska nu och Kulturkontakt Nord i samarbete med Danmarks ambassad och de regionala filmcentren och biografer på respektive ort.

Läs mera!