26 May 2016

Nya övningar till LL-Bladet!

LL-Bladet är en lättläst tidning som kommer ut varannan vecka. Tidningen innehåller inrikes-, utrikes- och sportnyheter samt artiklar om kultur och underhållning. Svenska nu utarbetar också olika slags övningar till tidningens artiklar. Här hittar du övningarna till det senaste LL-Bladet.

Övningarna är avsedda för både högstadie- och gymnasieelever. Med dessa övningar kan man utveckla sitt ordförråd och bekanta sig med den autentiska svenskan!

Alla övningar till LL-Bladet

26 May 2016

Delta i lärarutbildningsforumets tankesmedja!

Vill du vara med och utveckla lärarutbildningen?

Nu har du möjlighet att gå med i en tankesmedja som är gemensam för hela utbildningsfältet där idéer och mål för den framtida utbildningen görs tillsammans. Som metod används en webbtankesmedja där man öppet kan komma med idéer. Samtidigt kan man bedöma och kommentera idéer som framförts av andra.

Webbtankesmedjan genomförs av Lärarutbildningsforumet tillsammans med Fountain Park. Lärarutbildningsforumet är underställt undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt inom kompetens och utbildning.

Delta genom att gå in på denna sida!
Mera information : Tillsammans utvecklar vi lärarutbildningen

 

23 May 2016

Ny bok om tvåspråkig pedagogik

Tvåspråkig pedagogik intresserar finskspråkiga familjer

Boken ”På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola” beskriver den tvåspråkiga pedagogik som utvecklades och förverkligades i en daghemsgrupp på en finskspråkig ort.

I boken ges  en översikt över olika former av språkundervisning i finländska daghem, samt över olika internationella verksamhetssätt inom tvåspråkig undervisning. Den passar också bra som utbildningsmaterial. Boken har skapats som ett verktyg och en inspirationskälla för pedagoger, ledare, planerare av dagvård och utbildning, beslutsfattare, föräldrar och forskare. Läs mera

18 May 2016

Dream Academy på Åland!

13254526_10154994411448782_1752438117899406142_n

Dream Academy Pop och Rockkonsert 19.5.2016

Äntligen dags för Dream Academy på Åland! Denna vecka samlas elever från olika nordiska länder som tillsammans under våren spelat in och skrivit låtar tillsammans! På torsdag 19.5 kl.14.00 blir det slutkonsert och världspremiär för låtarna på Bio Savoy.

Konserten har gratis inträde och en fantastisk stämning utlovas!