23 Apr 2014

PRESSMEDDELANDE: För svenskundervisning

PRESSMEDDELANDE

Esbo 23.4.2014

För svenskundervisning

Medborgarinitiativet om att göra skolsvenskan frivillig överlämnas till riksdagen 24.4.2014. Inför riksdagens behandling av frågan vill Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland fästa uppmärksamhet vid följande faktorer:

  • I samarbetet med Sverige och de övriga nordiska länderna är svenskan livsviktig, särskilt  inom kultur, utbildning, forskning och lagstiftning.
  • Norden utgör också en gemensam ekonomisk marknad.
  • Sverige som arbets- och studiemiljö är en betydande möjlighet, och för att ta vara på den chansen behöver man kunna svenska.

Hanaholmen har i sju års tid koordinerat nätverket Svenska nu, som verkar i hela Finland. Nätverket har skapat nya verksamhetsmodeller för språkinlärning och fört in mer upplevelsebaserad inlärning i skolorna. I stället för att göra språkstudier valfria borde vi tillsammans aktivt söka vägar att förstärka språkinlärningen. Det svenska språket i Finland erbjuder utomordentliga möjligheter till att på olika sätt integrera språkinlärning i barns och ungas vardag.

Svenskans ställning i Finland är också av betydelse i arbetet för att stärka finskans ställning i Sverige. Hanaholmens huvudman Kulturfonden för Sverige och Finland driver ett systerprojekt till Svenska nu i Sverige, Finska nu.

Varför svenska?

http://svenskanu.fi/sprakfostran/

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5, Esbo
www.hanaholmen.fi
www.svenskanu.fi

Pressförfrågningar: verkställande direktör Gunvor Kronman, 040-7451738

23 Apr 2014

LEHDISTÖTIEDOTE: Ruotsin opetuksen puolesta

LEHDISTÖTIEDOTE

Espoo  23.4.2014

Ruotsin opetuksen puolesta

Ruotsin kielen opiskelun vapaaehtoistamista kaikilla kouluasteilla koskeva kansalaisaloite annetaan eduskuntaan 24.4.2014. Kansalaisaloitteen tullessa eduskunnan käsittelyyn Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin:

  • ruotsin kielellä on suuri merkitys yhteistyössä Ruotsin ja Pohjoismaiden kanssa, erityisesti kulttuurin, koulutuksen, tutkimuksen ja lainsäädännön alan yhteistyössä.
  • Pohjoismaat on myös taloudellinen yhteismarkkina-alue.
  • Ruotsi työ- ja opiskelualueena on merkittävä mahdollisuus, jonka hyödyntäminen edellyttää ruotsin kielen taitoa.

Hanasaari on seitsemän vuoden ajan koordinoinut koko Suomessa toimivaa Svenska nu -verkostoa, joka on luonut uusia toimintamalleja kielen opiskeluun ja tuonut vahvemmin kokemusperäistä oppimista kouluihin. Kieltenopiskelun vapaaehtoistamisen sijaan tulisi aktiivisesti etsiä yhdessä keinoja kieltenopiskelun vahvistamiseksi. Ruotsin kieli Suomessa tarjoaa loistavat mahdollisuudet kieltenopiskelun integroimiseen lasten ja nuorten arjessa.

Ruotsin kielen asemalla Suomessa on myös merkitys, kun vahvistetaan suomen kielen asemaa Ruotsissa. Hanasaaren päämiehellä Suomalais-ruotsalaisella kulttuurirahastolla on Ruotsissa käynnissä Svenska nu-verkoston sisarhanke Finska nu.

Miksi ruotsia?

http://svenskanu.fi/kielikasvatus/

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5, Espoo
www.hanaholmen.fi
www.svenskanu.fi

Lehdistön tiedustelut: toimitusjohtaja Gunvor Kronman, 040-7451738

18 Apr 2014

Svenska nu läromaterialen

Svenska nu läromaterialen finns nu samlat under rubrikerna:

  • Material för elever
  • Lär dig svenska på nätet
  • Övningar

http://svenskanu.fi/laromaterial/

Framför varje Svenska nu läromaterialsövning hittar du information om innehåll och uppgiftens typ samt vägledning om nivå och svårighetsgrad i form av symboler vid länken till uppgiften:

sanasto = sanasto kuuntelu= kuuntelu kielioppi = kielioppi puhe= puhe  ruotsintuntemus = ruotsintuntemus

tähti = helppo tähtitähti = keskitaso tähtitähtitähti = vaikea tähti vaihteleva= vaihteleva vaikeustaso