Category
Övningar
About This Project

Historien om mors dag

 

Redan i antikens Grekland ordnades vårfester för modergudinnor. År 204 f.Kr. firade romarna gudinnan Kybele med musik och dans. Festens höjdpunkt var när prästerna frivilligt kastrerade sig för gudinnan.

 

”Mothering Sunday” firades på 1600-talets England. Man besökte sin ”moderkyrka”, alltså kyrkan där man blivit döpt. Då fick också tjänstefolk ledigt för att åka hem och besöka sina föräldrar.

 

Den amerikanska lärarinnan Anna Jarvis anses vara den som skapade mors dag.  Efter sin moders död år 1905 ville hon skapa en helgdag för att uppmärksamma kvinnors arbete. President Wilson gjorde andra söndagen i maj till officiell helgdag i USA år 1914.

 

Folkskolläraren Vilho Reima hämtade traditionen till Finland. Finlands första mors dags fest ordnades i Alavieska år 1918. Man firade med tal, musik, sång och poesi. Det bjöds på te, men gästerna ombads att ta med sig eget socker.

 

Under fortsättningskriget beviljade Mannerheim utmärkelsen Frihetskorset till alla Finlands mammor. Årligen delar presidenten ut Finlands Vita Ros för betydande moderliga gärningar.

 

I Finland blev mors dag en officiell flaggdag 1947, då uppvaktas mammor med blommor och gåvor den andra söndagen i maj.

 

Glad mors dag!

Frågor på svenska

Frågor på finska

Frågesport för hela klassen

Vem vet mest om mors dag? Tävla med hela klassen med Quizizz!

 

Vetamix övningar

Läs Vetamix artikel om mors dag. Testa sedan vad du kan om mors dag med Vetamix quiz!

Annat

Skriv en dikt till din mamma eller någon annan viktig person i ditt liv på svenska! Du kan skriva dikten med en slutrim eller med fri vers.