Kauko Räsänen: Akrobatens förmiddag, Den krönta och Fågelflickan
(Brons | 1995, 1994, 1993)

 

Kauko Räsänen var en viktig utvecklare av finsk skulpturkonst.
Han är känd speciellt för sina stora skulpturer
som finns på många ställen i Finland.

 

De tre kvinnofigurer,
Akrobatens förmiddag, Den krönta och Fågelflickan
som finns på Hanaholmen
väger 180–250 kilo
och är tre meter långa.

 

Räsänen var intresserad av olika former,
också abstrakta former,
men dessa kvinnofigurer representerar mer klassiska skulpturer.
De är inte abstrakta
men de avbildar inte heller verkligheten noggrant.

 

Figurerna är spänstiga och kraftiga
och de är alla i rörelse:
Den krönta stiger uppåt,
Fågelflickan nästan flyger
och akrobaten är mitt i en otrolig stretchning.

Uppgifter

  • Vad berättar figurernas kroppsspråk? Fundera på figurernas ställningar och hurdana former konstnären har använt.
  • Har figurer olika karaktärer? På vilket sätt? Hur skulle du beskriva de olika figurerna?
  • Hurdana är figurerna jämfört med Anna Uddenbergs Free Fall? Tror du att konstnärens kön spelar någon roll för hur kvinnan framställs i konst?
  • Kroppar blir ofta framställda i konst enligt tidens ideal. Hur har det kvinnliga eller manliga idealet sett ut under olika tider?
  • Fundera på dagens kroppsideal. Hurdana kroppar syns till exempel i reklamer, filmer, tv-serier och sociala medier?
  • Hurdan skulle en fjärde figur kunna vara? Teckna, måla eller be din kompis posera som en fjärde figur och fotografera.

Extramaterial

Ordlista

en utvecklare kehittäjä
skulpturkonst kuvanveistotaide
en kvinnofigur
naishahmo
den krönta
kruunattu
avbilda esittää, kuvata
verkligheten todellisuus
spänstig notkea, jäntevä
kraftig = stark vahva, voimakas
i rörelse liikkeessä