Språkliga smakbitar

 

Språkliga smakbitar on maksuton materiaali, joka tutustuttaa oppilaat ruotsin kielen kiehtovaan maailmaan yhdessä Kalle-kanin ja Ella-oravan kanssa!

 

Materiaalipaketti tarjoaa ideoita, inspiraatiota ja valmista oheismateriaalia ruotsin kielen opetukseen ensimmäisillä luokilla peruskoulussa sekä kielimaistiaisiin esikouluissa ja päiväkodeissa. Materiaalia voi käyttää myös myöhemmin ruotsin opintonsa aloittavien oppilaiden opetuksessa. Materiaali koostuu kymmenestä teemakokonaisuudesta, joista jokainen sisältää kuvan ja lyhyen tekstin, vinkkejä toiminnalliseen kieltenopetukseen sekä valmiita materiaaleja ja sanalistan opetuksen tueksi. Kaikki materiaali on vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä opetustarkoituksiin. Aineistoa ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin, eikä siihen saa tehdä muutoksia (Lisenssi CC BY-NC-ND 4.0). Materiaalia saa jakaa ja esittää, mikäli lähde ja tekijä mainitaan selvästi.

 

Vinkkejä materiaalin käyttöön opetuksessa

 

Materiaalipaketti Språkliga smakbitar on jaettu kymmeneen teemakokonaisuuteen, joista jokainen käsittelee yhtä aihealuetta ja sen sanastoa. Materiaalissa seikkailevat kaksi
eläinhahmoa, kani ja orava, jotka tutustuttavat oppilaat käsiteltävään aiheeseen hauskojen sattumusten ja tapahtumien kautta. Jokainen teemakokonaisuus sisältää aiheeseen liittyvän kuvan, lyhyen tarinan sekä vinkkejä oppitunnin virittelyyn ja toiminnalliseen kieltenopetukseen. Kuhunkin teemakokonaisuuteen on myös tehty aiheeseen liittyvä lyhyt sanalista sekä kopioitavaa materiaalia, jota voidaan käyttää opetuksen tukena. Teemakokonaisuus voidaan aloittaa tutustumalla kuvaan sekä siihen liittyvään tekstiin. Opettaja voi lukea tekstin ääneen ja käyttää tarvittaessa tukenaan kuvakortteja tai suomenkielisiä tukisanoja. Oppilaat tutustuvat ruotsin kielen äänteisiin ja lausemelodiaan ja oppivat tunnistamaan eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä ruotsin ja suomen kielen välillä. Ymmärtämisen tueksi opettaja voi myös osoittaa sanoja kuvasta lukiessaan tekstiä ja tarvittaessa myös suomentaa sanoja.

Virittelytehtävissä syvennytään aihealueen sanastoon muun muassa tutkimalla teemakokonaisuuden kuvaa ja käyttämällä aiheeseen liittyvää kopioitavaa materiaalia. Jos useamman teeman sanastoon on jo ehditty tutustua, voi kokonaisuuksia myös yhdistellä ja liittää harjoitteluun jo aiemmin opitun aihealueen sanastoa. Teemaan voi syventyä edelleen lauluin ja leikein, joita jokaiseen kokonaisuuteen on listattu aihealueiden mukaisesti. Lauluja löytyy esimerkiksi Spotify-palvelusta.
Opetuksen tehostamiseksi ruotsin kieltä kannattaa käyttää opetuksessa niin paljon kuin mahdollista ja kannustaa myös oppilaita käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti. Ottakaa esimerkiksi oppilaiden kanssa tavaksi tervehtiä ja hyvästellä aina ruotsiksi, kysykää toistenne kuulumisia ja käyttäkää mahdollisuuksien mukaan aina ruotsin kieltä kommunikoidessanne. Toisen kotimaisen kielen varhennetussa opetuksessa korostuu oppimisen ilo ja vaihtelevat, toiminnalliset työtavat, joissa kieltä käytetään monipuolisesti.

 

 

Materiaali on toteutettu yhteistyössä Svenska litteratursällskapet i Finlandin kanssa.

 

Materiaali ja tehtävät: Svenska nu -verkosto
Kuvitus: Mika Kolehmainen
Kopioitavan materiaalin kuvitus: Lotta Häggström
Äänimateriaali: Nina Palmgren