Materialet har producerats med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland