Den 6.11 Firas svenska dagen! Svenska nu vill uppmärksamma dagen genom att erbjuda uppgifter och inspiration för hur man kan lyfta fram dagen i undervisningen. Fira dagen t.ex. genom att läsa om dagens ursprung, kolla på Molempi Parempi-videorna eller kanske vill du hellre pröva dina talanger i våra kluriga uppgifter?

Läsförståelse om Svenskfinland

Svenska dagen

Svenska dagen firas årligen den 6 november i Finland. Dagen firas för att uppmärksamma svenskspråkigheten i Finland. Svenska dagen har firats sedan år 1908 och idag är dagen en officiell flaggdag. Utöver att hissa flaggan brukar man fira dagen genom att arrangera fester, konserter, sjunga Modersmålets sång och äta bakelser. I Sverige firas dagen som Gustav Adolfsdagen till minnet av kung Gustav II Adolfs död under slaget i Lützen 1632. 


Svenska är det andra nationalspråket i Finland och ungefär 287 000
 finländare har svenska som modersmål. Den finska befolkningen som talar svenska brukar kallas för finlandssvenskar, det vill säga svenskspråkiga finländare. Idag är en stor del av finlandssvenskarna tvåspråkiga men det finns också regioner i Finland där svenskan är det dominerande språket.  

Definiera = määrittää

Dominerande = hallitseva

En region = alue
Ett modersmål = äidinkieli
Ett slag = taistelu
Officiell = virallinen
Tvåspråkig = kaksikielinen
Uppmärksamma = panna merkille

Svenska dagen i Helsingfors 6.11.1929. Svenska dagen -märkes försäljare i Esplanadsparken.
Bild: Museiverket, JOKA Journalistinen kuva-arkisto, Hufvudstadsbladet

Geografi

Avgöra = ratkaista
En domstol = tumioistuin
En majoritet = enemmistö
En medborgare = kansalainen
En minoritet = vähemmistö
En myndighet = viranomainen
En skylt = kyltti
En språkö = kielisaari
Ett kustområde = rannikkoalue
Ett tecken = merkki
Ett yrke =ammatti
Självstyrande = itsehallinnollinen
Traditionellt = perinteisest

 

Historia

Autonomt storfurstendöme =autonominen suurruhtinaskunta
En hövding = päällikkö
Enhetlig = yhtenäinen

Ett kungarike =kuningaskunta

Fornsvenska = muinaisruotsi

Försvarsminister  = puollustusministeri

Handel= kauppa

Påverka =vaikuttaa

Regeringsform = hallintomuoto

Upptäcktsresande = tutkimusmatkailija

Utgöra = olla, muodostaa

Språkets särdrag

 

Svenskan som talas i Finland kallas oftast finlandssvenska. Det är en version av svenska som är typisk för svensktalande i Finland. Men det finns också flera olika dialekter i Finland och därför kan en person från Närpelåta ganska annorlunda än till exempel en västnylänningUttalet skiljer sig också till en del från rikssvenskan, det vill säga den svenskan som talas i Sverige. I skrift skiljer sig den så kallade finlandssvenskan och rikssvenskan väldigt lite från varandra. Typiskt för just finlandssvenskan är att språket har blivit influerat av både finskan och ryskan och därav använder finlandssvenskarna låneord från båda språken.

Ord som används i Finland men hörs sällan i Sverige är till exempel ord som butka (häkte), dynvar (örngott), kasta bad (slänga vatten på bastustenarna), pipo (mössa) men det finns många fler! Orden kallas för finlandismer, hur många finlandismer känner du till? 

Dialekt =murre

En västnylänning = länsiuusimaalainen

Ett häkte = putka

Ett örngott = tyynyliina

Influera = vaikuttaa

Låneord =lainasana

Typiskt = tyyillinen

Uttal = ääntäminen

Kultur

 

Trots att många finlandssvenskar idag är tvåspråkiga finns det också områden där den svenskspråkiga befolkningen mer sällan använder finska och därför kan språket också vara utmanande för en del finlandssvenskar. Den svenskspråkiga kulturen lever vidare genom bland annat det svenskspråkiga skolsystemet, tv-kanalen Yle FEM, radiokanaler, dagstidningar, teatrar, föreningar, organisationer och Nylands brigad där svenskspråkiga kan utföra beväringsutbildningen på svenska.

 

I Finland arrangeras också evenemang på svenska som till exempel det årliga idrottsevenemanget Stafettkarnevalen. Stafettkarnevalen är Europas största årligen arrangerade skolidrottsevenemang och i evenemanget deltar 200 svenskspråkiga skolor varje år. I Finland produceras också svenskspråkiga filmer och serier och det finns också flera svenskspråkiga artister i Finland som gör musik på engelska, finska och svenska. Känner du till de svenskspråkiga artisterna Jannika B, Krista Siegfried, Isac Elliot och Redrama?

Beväringsutbildning = varusmieskoulutus
En förening = yhdistys
Ett evenemang = tapahtuma
Ett skolsystem =koululaitos
Idrott = urheilu
Utföra = tehdä, suorittaa
Utmanande = haastava

Se på videorna nedan och fundera på följande frågor

  • Vilka språk talar du?
  • Vad betyder det för dig att kunna tala ditt eget modersmål?
  • I vilka situationer tror du att det är ytterst viktigt att kunna tala sitt eget modersmål?
  • Det sägs att språket gör världen större – vad tror du det betyder? Tycker du att det stämmer?
  • Vilka tankar väckte videorna hos dig?

Videorna är en del av Justitieministeriets kampanj Oma kieli – Eget språk.

Se på videorna och fundera på följande frågor

  1. Varför är det viktigt att kunna svenska i  Finland?
  2. Varför studerar man svenska i Finland?
  3. Vilket känslor väckte videorna hos dig?

Tips på Svenska nus material och uppgifter

Följ våra sociala medier under svenska veckan!

Institutet för de inhemska språken, https://www.sprakinstitutet.fi/sv/om_sprak/sprak_i_finland/svenska, senast sedd 1.11.2021.

Institutet för de inhemska språken, Finlandssvensk ordbok, https://kaino.kotus.fi/fsob/?p=main, senast sedd 1.11.2021.

Karlsson F, Finlands språk 1917-2017, http://www.ling.helsinki.fi/~fkarlsso/Finlands_sprak_1917_2017.pdf, senast sedd 1.11.2021.

Kommunförbundet, https://www.kommunforbundet.fi/kommuner-och-samkommuner/tvasprakiga-kommuner, senast sedd 1.11.2021.

Meinander H., Finlands historia. Linjer, strukturer, vändpunkter, Helsingfors 2010.

Reuter M, Vad betyder finlandssvensk? Språkbruk 1/2005 https://www.sprakbruk.fi/-/vad-betyder-finlandssvensk-, senast sedd 1.11.2021.

Stafettkarnevalen, https://stafettkarnevalen.fi/startsida/a-homepage-section/, senast sedd 1.11.2021.

Statistikcentralen, https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/table/tableViewLayout1/ , senast sedd 1.11.2021.

Svenska nu, Vetamix, https://svenskanu.fi/laromaterial/vetamix/index.php/portfolio_page/svenska-dagen-2/, senast sedd 1.11.2021.

Svenska Yle, https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/10/j-v-snellman-finskhetsforesprakare-och-statsman, senast sedd 1.11.2021.

Utrikesministeriet, https://um.fi/alands-sarstallning, senast sedd 1.11.2021.