Åland i sikte

Bekanta er med det unika öriket Åland där självstyrelsen fyllde 100 år den 9 juni 2022.

Materialet består av olika teman som belyser det åländska samhället ur olika perspektiv. Syftet är att öka elevernas kunskaper om Åland och ge elever möjlighet att utveckla och använda sig av sina språkkunskaper.

Åland i sikte består av sex olika delar:

 

  1. Mitt Åland: elever bekantar sig med Åland genom ålänningarnas ögon. De övar sig att berätta om sig själv och sin närmiljö.
  2. Näringsliv: elever lär sig om näringslivet och arbetsmarknaden på Åland. De övar sig att reflektera över sina arbetslivsfärdigheter och att formulera arbetsansökan och CV.
  3. Natur: utomhuspedagogiska övningar som kombinerar svenskundervisning och Ålandskunskap. Övningarna gör svenskan konkret och rolig för eleverna, samt inspirerar lärare att använda närmiljön i språkundervisningen.
  4. Turism: elever bekantar sig med kända besöksmål på Åland. De övar sig att skriva korta texter om sitt sommarlov eller semesterresa.
  5. Historia: elever bekantar sig med några viktiga årtal i Ålands historia samt med den historiska sevärdheten Bomarsunds fästning.
  6. Språkdusch: material för språkduschar i daghem och förskolor samt för nybörjarundervisning.

Materialet har producerats med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.