Språkliga smakbitar

Idéer och inspiration till lågstadiets svenskundervisning och språkduschar i förskolor och daghem. Bekanta er med svenskan tillsammans med kaninen Kalle och ekorren Ella!

 

Svenska nu har skapat ett avgiftsfritt materialpaket för språkundervisningen i årskurserna 1-2 och som kan även användas i språkduschar i daghem och förskolor. Materialet innehåller sammanlagt 10 temahelheter varav alla kan antingen användas skilt eller kombineras till en större helhet. Varje kapitel innehåller en bild med en kort text, tips för undervisning, lekar och lektionsaktiviteter samt färdiga kopieringsunderlag och en kort ordlista. Allt material får fritt kopieras och användas i undervisningsändamål.

 

Man kan ladda ner eller skriva ut hela materialet som en pdf här: Språkliga smakbitar.

Materialet är också tillgängligt på webbsidan Språkliga smakbitar.

 

 

 

 

                                   Materialet har producerats med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Licens: CC BY-NC-ND 4.0

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.