Rita på svenska

Rita på svenska är en videoserie som kombinerar bildkonst och svenskundervisning. På videorna lär bildkonstläraren Peppe Bergström ut olika ritningstekniker på svenska. Varje video behandlar ett visst tema och eleverna får instruktioner för en särskild rituppgift. Efter videon kan man också jobba vidare med hjälp av tilläggsuppgifter som stöder språkinlärning. Materialet lämpar sig för årskurs 6-9 och språkbad.

1. En tre rutors serie

2. 3D bokstäver

3. Pop-up påskkort

4. Bildvinklar och bildutsnitt

5. Ett färggrand självporträtt

6. Att måla med kaffe

7. Planeter i rymden

8. Siluetti solnedgång

Materialet har producerats med medel från Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och Aktiastiftelsen i Vanda

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.