Musik så in i Norden

Upptäck musiken i Norden!

Musik så in i Norden är ett undervisningsmaterial som tagits fram i syfte att väcka intresse för det nordiska och för att på ett roligt sätt arbeta med språk och musik i skolan. För varje nordiskt språkområde presenteras ett urval artister, band, och singer-songwriters.

Uppgifterna är länkade till ljud-, video- och textmaterial på internet och fokuserar på sånglyrik och grannspråkförståelse. Materialet lämpar sig för diskussionsövningar, text- och hörförståelse samt informationssökning på internet. En del av uppgifterna görs i par- eller grupper, andra kan utföras individuellt. Materialet lämpar sig bäst för a- och b-svenskan i högstadiet.

Facit för uppgifterna kan du ladda ner här.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.