Minna Canth (1844-1897)

Läromedlet Minna Canth 175 uppmärksammar Minna Canths 175-årsjubileum 2019.
Materialet lyfter fram hennes arv som en tvåspråkig brobyggare, en viktig samhällelig påverkare och främjare av jämställdhet.

 

Läs i lärarhandledningen hur materialet kan användas i svenskundervisningen.