Minna Canth (1844–1897, född Ulrika Wilhelmina Johnson) är en berömd författare och var en aktiv påverkare i samhälleliga frågor. Canth iakttog samhället hon levde i kritiskt,och tog som sin uppgift att förbättra situationen bland annat genom att främja flickors möjlighet att gå i skola.

 

Canth var tvåspråkig och påverkade kulturkretsar i hela Finland. I sin barndom bodde Canth i Tammerfors och Kuopio och flyttade sedan till Jyväskylä för att studera på lärarseminariet. I Jyväskylä träffade Canth sin make, Ferdinand Canth. Efter Ferdinands tidiga bortgång flyttade Canth tillbaka till Kuopio, där hon skrev sina mest betydande verk. I Kuopio var hon också verksam som entreprenör. Hon tog över sina föräldrars tyg-och garnbutik och drev verksamheten framgångsrikt.

 

Minna Canth var den första finskspråkiga kvinnan som påverkade både som författare och journalist. Hon är en av de mest betydande författarna i Finland. Dethar sagts att hon har påverkat våra sociala förhållanden mer än någon annan finsk författare.

 

Jämställdhet mellan män och kvinnor var viktigt för Minna Canth och hon kämpade för kvinnornas rättigheter. Diskussionen om jämställdhet på 2000-talet, till exempel inkomstskillnader mellan män och kvinnor, förväntningar på män och kvinnor och senast #metoo-kampanjen, visar att Minna Canths arv fortfarande är aktuellt. Minna Canths betydelse framgår också av att flygbolaget Norwegian har avbildat henne på ett av sina flygplan. I dag är Minna Canths födelsedag den 19 mars en officiell flaggdag. Samma dag är också den officiella dagen för jämställdhet.

Ordlista

berömd, -t, -a kuuluisa
en påverkare, -en, -, -arna vaikuttaja
samhällelig, -t, -a yhteiskunnallinen
iaktta, -ar, -tog, -tagit tarkkailla
ett samhälle, -t, -n, -na yhteiskunta
förbättra, -ar, -ade, -at parantaa
främja, -ar, -ade, -at edistää
tvåspråkig, -t, -a kaksikielinen
en kulturkrets, -en , -ar, -arna kulttuuripiiri
lärarseminariet opettajaseminaari
bortgång, -en poismeno
betydande merkityksellinen
ett verk, -et, -, -en teos
vara verksam toimia
en entreprenör, -en , -er, -erna yrittäjä
ta, tar, tog, tagit över ottaa haltuun
driva, driver, drev, drivit johtaa
framgångsrik, -t, -a menestyksekäs
en journalist, -en, -er, -erna toimittaja
betydande merkityksellinen
ett förhållande, -t, -n, -na olosuhde
jämställdhet, -en tasa-arvo
kämpa, -ar, -ade, -at taistella
en rättighet, -en, -er, -erna oikeus
inkomstskillnader tuloerot
en förväntning, -en, -ar, -arna odotus
ett arv, -et, -, -en perintö
ett flygbolag, -et, -, -en lentoyhtiö
avbilda, -r, -de, -t kuvata
en flaggdag, -en, -ar, -arna liputuspäivä