Minna Canth & #metoo

 

Minna Canth talade för jämställdhet och flickors rättigheter.

 

Flickors utbildningsmöjligheter

 

Canth tyckte att skolorna i 1800-talets Finland inte gav flickorna en tillräckligt god utbildning. Hon tyckte att det var viktigt att flickorna skulle lära sig nödvändiga färdigheter i skolan. Canth ville att de skulle läsa mera matematik, naturkunskap, historia, anatomi och pedagogik. Med Minna Canths stöd grundades den första finskspråkiga samskolan i Helsingfors år 1886.

 

Kvinnans rättigheter

 

Jämställdhet mellan man och kvinna var en viktig sak för Minna Canth. Hon kämpade för kvinnans rättigheter i äktenskapet. Hon ville att kvinnor skulle respekteras som fria människor och att kvinnorna skulle få mera rättigheter i äktenskapet. Under Minna Canths tid fick kvinnan inte alltid bestämma om egna angelägenheter. Canth tyckte också att samma moraliska regler borde gälla såväl män som kvinnor.

 

Canth tyckte att flickor borde få undervisning som hjälper dem att förstå samhället. På det sättet skulle kvinnorna vara mera självständiga.

 

En hel del har ändrats sedan Minna Canths tid, men i dagens Finland kämpar vi fortfarande med många jämställdhetsfrågor. Till exempel #Metoo-kampanjen visar att Canths arbete för kvinnans rättigheter och jämställdhet fortfarande är aktuell.

Ordlista

tala för puhua jonkin puolesta
en rättighet, -en, -er, -erna oikeus
en utbildning, -en, -ar, -arna koulutus
nödvändig välttämätön
en färdighet, -en, -er, -erna taito
naturkunskap luonnontieto
ett stöd, -et, -, -en tuki
grunda, -ar, -ade, -at perustaa
en samskola, -n, -or, -orna yhteiskoulu
jämställdhet, -en tasa-arvo
kämpa, -ar, -ade, -at kamppailla, taistella
ett äktenskap, -et, -, -en avioliitto
respektera, -ar, -ade, -at arvostaa
en angelägenhet, -en, -er, -erna asia
ett ansvar, -et vastuu
beakta, -ar, -ade, -at ottaa huomioon
kämpa för taistella jonkin puolesta
en regel, -n, -ar, -arna sääntö
undervisning opetus
ett samhälle, -t, -n, -na yhteiskunta
självständig, -t, -a itsenäinen
ändra, -ar, -ade, -at muuttua, muuttaa

Frågor flerval

Bland annat vilka ämnen behövde flickorna mera i skolan, enligt Minna Canth?

Correct! Wrong!

Varför ville Minna Canth påverka flickors utbildning?

Correct! Wrong!

Hur tänkte Minna Canth om äktenskapet?

Correct! Wrong!

Frågor öppna

1. Varför var Minna Canth missnöjd med flickornas skolor på 1800-talet?
Rätt svar


Hon tyckte att skolorna under hennes tid inte gav flickor en tillräckligt god utbildning. Hon ville att flickorna skulle läsa mera matematik, naturkunskap, historia, anatomi och pedagogik i skolan.

 

2. Vad ville Minna Canth ändra gällande kvinnans rättigheter?
Rätt svar


Hon ville att kvinnor skulle respekteras som fria människor och att de skulle få mera rättigheter i äktenskapet. Hon tyckte att regler gällande moral borde vara desamma för såväl män som kvinnor. Canth ansåg att flickor borde få en undervisning som skulle hjälpa dem att förstå samhället.

Diskussionsövningar

Vilka ojämlikheter mellan kvinnor och män finns det ännu i dag?

 

Har kvinnor samma möjligheter i samhället som män, vad tror du?

 

Jämför samhället under Minna Canths tid med vårt samhälle: vad har ändrats, vad väcker fortfarande diskussion?

 

Här hittar du hjälp med att uttrycka åsikter på svenska.

Övningar i grammatik och orförråd

Skriv meningarna i rätt ordföljd

 

Böj verben i rätt form

Andra övningar

Debatt-kort

 

Diskutera jämställdhetsfrågor med hjälp av debatt-kort!

För debatterna parvis, i små grupper eller tillsammans med hela klassen. Ni kan dela ut debatt-korten slumpvis till grupperna eller visa ämnena på tavlan och eleverna kan själv välja vilka de kommer att diskutera. Diskutera ämnena fritt eller bestäm vem som är för och vem som är emot.

Här hittar du tips på hur du kan uttrycka din åsikt på svenska

 

Sök information på nätet

Sök information på nätet om #metoo-kampanjen och gör en faktaruta eller en mindmap om kampanjen. Du kan också skriva egna åsikter om kampanjen och om hurdan betydelse den har haft enligt din mening för kvinnans ställning. Kolla in till exempel LL-Bladets artikel: https://ll-bladet.fi/utrikes/kampanjen-me-too-spred-sig-snabbt/

Annat

Instagram: Ta en bild på något som visar ojämliket mellan kvinnor och män. Lägg upp bilden på Instagam med hashtags #svenskanu #minnacanth175 #vadskulleminnagöra. Om du inte hittar en bra bild kan du beskriva någon ojämlikhet med några meningar på ett papper och ta en bild på det. Kommentera på svenska vad som händer på bilden och berätta vad man borde göra åt saken.

Integrering

Historia: läs om kvinnans ställning i Finland i slutet av 1800-talet och diskutera hur kvinnans ställning har förändrats. Varför är det viktigt att Minna Canth strävade efter ett mera jämlikt samhälle? Vad är hennes arv till dagens finländare?

 

Modersmål: läs Minna Canths pjäs Anna-Liisa och diskutera kvinnans ställning i pjäsen. Ni kan använda följande finskspråkigt material som hjälp: http://minnacanth.wixsite.com/mysite