Minna Canth som samhällsdebattör

 

Under sin livstid påverkade Minna Canth såväl som tidningsskribent som författare. Hon drevs av en stark vilja av att göra gott och rätta till missförhållanden i samhället. Hon skrev i över tio tidningar till exempel i Keski-Suomi och Savo. Canth grundade också en egen tidning, Vapaita aatteita, som var en radikal publikation där en ny världsbild presenterades. Tidningen lades snabbt ned av censuren. Hennes texter behandlade bland annat flickors utbildning, kvinnans ställning, alkohol och den samhälleliga ojämlikheten. Hennes tidningsartiklar är i dag en viktig del av den finska journalistikens historia.

 

I Kuopio var Canth också känd som en framgångsrik företagare och som en aktiv medlem i många lokala samfund och kvinnoföreningar där hon ville tillrättalägga sociala problem i samtiden. Hon deltog i arbetet med att hjälpa fattiga tillsammans med andra överklasskvinnor men kritiserade senare hårt överklasskvinnornas beteende i sina verk: vissa av dem ansåg nämligen att de fattiga själva hade orsakat sitt öde och därför inte behövde eller var förtjänta av någon hjälp.

 

I dag är Minna Canths födelsedag den 19 mars en officiell flaggdag. Samma dag är också den officiella jämställdhetsdagen. Canth är den första kvinnan i Finland som har fått en officiell flaggdag. För många är Minna Canth en symbol för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det sägs att Canth har påverkat våra sociala omständigheter mer än någon annan finsk författare.

Ordlista

en tidningsskribent, -en, -er, -erna sanomalehtitoimittaja
drivas av motivoida
rätta till korjata
ett missförhållande, -t, -n, -na epäkohta
grunda, -ar, -ade, -at perustaa
en publikation, -en , -er, -erna julkaisu
presentera, -ar, -ade, -at esitellä
lägga, lägger, lade, lagt ned lopettaa
behandla, -ar, -ade, -at käsitellä
en ställning, -en, -ar, -arna asema
en ojämlikhet, -en epätasa-arvo
journalistik, -en journalismi
framgångsrik, -t, -a menestyksekäs
företagare, -en, -, -arna yrittäjä
ett samfund, -et, -, en yhteisö
en kvinnoförening, -en, -ar, -arna naisyhdistys
tillrättalägga, -er, -lade, -lagt korjata, selvittää
samtiden sen aikainen
fattig, -t, -a köyhä
överklasskvinnor yläluokan naiset
ett beteende, -t, -n, -na käytös
anse, anser, ansåg, ansett olla jotakin mieltä
orsaka, -r, -de, -at aiheuttaa
ett öde, -t, -n, -na kohtalo
förtjänt ansaittu, arvoinen

Frågor flerval

Minna Canth skrev i tidningar eftersom

Correct! Wrong!

I sina tidningstexter behandlade Canth ämnen så som

Correct! Wrong!

Varför kritiserade Minna Canth överklasskvinnor?

Correct! Wrong!

Frågor öppna

1. Vilka ämnen skrev Minna Canth om i tidningarna?
Rätt svar


Bland annat flickors utbildning, kvinnans ställning, alkohol och ojämlikheten i samhället.

 

2. På vilka olika sätt påverkade Minna Canth under sin tid?
Rätt svar


Hon skrev i tidningar, hon var medlem i många lokala samfund och kvinnoföreningar och hon deltog i hjälpen till de fattiga.

 

3. Varför kritiserade Minna Canth överklasskvinnor?
Rätt svar


Därför att de tyckte att de fattiga själva hade förorsakat sitt öde och inte förtjänade någon hjälp.

Diskussionsövningar

Hurdana samhällsfrågor är aktuella i dag? Bekanta dig med sidorna så som: hbl.fisvt.seaftonbladet.se och leta efter olika samhällsfrågor eller nyheter som du tror att Minna Canth skulle lyfta fram i dagens samhälle.

 

På vilka olika sätt kan man påverka i dagens samhälle?

 

Har den samhälleliga situationen förbättrats från Minna Canths tid, hur? Vilka ojämlikheter, orättvisor och missförhållanden finns det ännu i dag?

 

Vad tror du Minna Canth hade tyckt om #metoo-rörelsen? På vilka sätt tror du hon skulle ha påverkat dagens jämställdhetsfrågor om hon ännu levde?

 

Här hittar du hjälp med att uttrycka åsikter på svenska.

Övningar i grammatik och ordförråd

Böj substantiven

 

Böj verben

Andra övningar

Skriv en insändare, blogginlägg eller kommentar (50–60 ord)

 

Läs mer om hur man skriver en insändare eller ett blogginlägg och hur man utrycker sina åsikter på svenska.

Några exempel på ämnen man kan diskutera:

 

  • kvinnans ställning i dagens samhälle
  • samhällets orättvisor
  • #metoo -kampanjen
  • beskattning
  • skolmat
  • överkonsumtion
  • privatbilism/kollektiv trafik
  • miljöfrågor och individens ansvar

Annat

Sök information på nätet: Hurdana samhällsfrågor är aktuella i dag? Bekanta dig med sidorna så som hbl.fi, svt.se, aftonbladet.se och leta efter samhällsfrågor eller nyheter som du tror att Minna Canth skulle lyfta fram i dagens samhälle.

 

Instagram: Ta dig en titt på svenskspråkiga tidningar och leta efter en intressant och tankeväckande insändare eller tidningsartikel. Ta en bild på rubriken och lägg upp bilden på Instagram med hastags #svenskanu #minnacanth175 #vadskulleminnagöra. Kommentera varför du tycker att ämnet är viktigt eller intressant och vad du tror att Minna Canth skulle göra?

Integrering

Modersmål: Vill ni påverka dagens samhälle så som Minna Canth gjorde? Jobba tillsammans med modersmålsläraren och gå igenom hur man skriver en insändare. Skriv därefter en kort insändare på finska om ett aktuellt ämne som är viktigt för er. De här insändarna kan också användas senare som underlag för diskussioner under lektionerna i svenska.