Minna Canth som samhällsdebattör

 

Minna Canth skrev böcker och tidningsartiklar. Hon ville påverka och göra gott. Hon skrev i flera tidningar, till exempel i Keski-Suomi och Savo. Hon skrev bland annat om flickors utbildning, kvinnans ställning, om alkohol och om ojämlikheter i samhället. Det sägs att Canth har påverkat våra sociala förhållanden mer än någon annan finsk författare.

 

Minna Canth var aktiv i många lokala samfund och kvinnoföreningar i Kuopio. Hon hjälpte även de fattiga tillsammans med andra kvinnor i överklassen.

 

I dag är Minna Canths födelsedag den 19 mars en officiell flaggdag, samma dag som vi firar jämställdhetsdagen.

Ordlista

en tidningsartikel, -artikeln, -artiklar, -artiklarna sanomalehtiartikkeli
påverka, -r, -de, -at vaikuttaa
en ställning, -en, -ar, -arna asema
en ojämlikhet, -en epätasa-arvo
ett samhälle, -t, -n, -na yhteiskunta
sociala förhållanden sosiaaliset olot
ett samfund, -et, -, en yhteisö
en kvinnoförening, -en, -ar, -arna naisyhdistys
fattig, -t, -a köyhä
kvinnor i överklass yläluokan naiset
en flaggdag, -en, -ar, -arna liputuspäivä
jämställdhetsdagen tasa-arvon päivä

Frågor flerval

Minna Canth skrev i tidningar eftersom

Correct! Wrong!

Minna Canth skrev i tidningar bland annat om

Correct! Wrong!

Minna Canths dag som infaller den 19 mars är också

Correct! Wrong!

Frågor öppna

1. Vilka ämnen skrev Minna Canth om i tidningarna?
Rätt svar


Hon skrev bland annat om flickors utbildning, kvinnans ställning, alkohol och om ojämlikhet i samhället.

 

2. På vilka olika sätt påverkade Minna Canth under sin tid?
Rätt svar


Hon skrev i tidningar. Hon var aktiv i många lokala samfund och kvinnoföreningar. Hon hjälpte fattiga.

Diskussionsövningar

Hurdana samhällsfrågor är aktuella i dag? Bekanta dig med sidorna så som: hbl.fi, svt.se, aftonbladet.se och leta efter olika samhällsfrågor eller nyheter som du tror att Minna Canth skulle lyfta fram i dagens samhälle.

 

På vilka olika sätt kan man påverka i dagens samhälle?

 

Har den samhälleliga situationen förbättrats från Minna Canths tid, hur? Vilka ojämlikheter, orättvisor och missförhållanden finns det ännu i dag?

 

Vad tror du Minna Canth hade tyckt om #metoo-rörelsen? På vilka sätt tror du hon skulle ha påverkat dagens jämställdhetsfrågor om hon ännu levde?

 

Här hittar du hjälp med att uttrycka åsikter på svenska.

Övningar i grammatik och ordförråd

Böj substantiven i rätt form

 

Böj verben i rätt form

 

Välj rätt alternativ

Andra övningar

Skriv en insändare, blogginlägg eller kommentar (50–60 ord)

 

Läs mer om hur man skriver en insändare eller ett blogginlägg och hur man uttrycker sina åsikter på svenska.

 

Några exempel på ämnen man kan diskutera:

 

  • kvinnans ställning i dagens samhälle
  • samhällets orättvisor
  • #metoo -kampanjen
  • beskattning
  • skolmat
  • överkonsumtion
  • privatbilism/kollektiv trafik
  • miljöfrågor och individens ansvar

Annat

Sök information på nätet: Hurdana samhällsfrågor är aktuella i dag? Bekanta dig med sidorna så som hbl.fi, svt.se, aftonbladet.se och leta efter samhällsfrågor eller nyheter som du tror att Minna Canth skulle lyfta fram i dagens samhälle.

 

Instagram: Ta dig en titt i svenskspråkiga tidningar och leta efter en intressant och tankeväckande insändare eller tidningsartikel. Ta en bild på rubriken och lägg upp bilden på Instagram med hastags #svenskanu #minnacanth175 #vadskulleminnagöra. Kommentera varför du tycker att ämnet är viktigt eller intressant och vad du tror att Minna Canth skulle göra?

Integrering

Modersmål: Vill ni påverka dagens samhälle så som Minna Canth gjorde? Jobba tillsammans med modersmålsläraren och gå igenom hur man skriver en insändare. Skriv därefter en kort insändare på finska om ett aktuellt ämne som är viktigt för er. De här insändarna kan också användas som underlag för diskussioner under lektionerna i svenska.