Den tvåspråkiga Minna Canth

 

Minna Canth talade både finska och svenska. Hon föddes i en finskspråkig familj men gick i en svenskspråkig skola. Där lärde hon sig svenska. Hon talade svenska med sina syskon men finska med sina föräldrar.

 

Minna Canth (född Ulrika Wilhelmina Johnson) gifte sig med Ferdinand Canth år 1865. Ferdinand Canth var svenskspråkig men tänkte positivt om det finska språket. Minna Canth ville också stöda det finska språket. Hon ville att alla barn skulle få gå i skolan på sitt eget modersmål.

 

Minna Canth var den första kvinnan som skrev böcker och tidningsartiklar på finska. Hon skrev också en pjäs på svenska och flera av hennes verk översattes till svenska. Det här ledde till att hon också blev känd utomlands och i det svenskspråkiga Finland.

 

Minna Canth tyckte inte om att resa, men hon läste mycket. Hon fick kunskap från böcker och utländska tidningar. Minna träffade vänner och bekanta hemma i salongen för att tala om nyheter och nya tankar i Europa.

Ordlista

stöda, stöder, stödde, stött tukea
gifta sig mennä naimisiin
en tidningsartikel lehtiartikkeli
modersmål äidinkieli
en pjäs, -en, -er, -erna suomenmielinen
ett verk, -et, -, -en teos
översätta, -er, -satte, -satt kääntää
leda till johtaa johonkin
bli känd tulla tunnetuksi
kunskap tieto
utländsk, -t, -a ulkomaalainen
en bekant tuttava
en nyhet, -en, -er, -erna opettaa

Frågor flerval

Minna Canth talade svenska

Correct! Wrong!

Minna Canth

Correct! Wrong!

Varifrån fick Minna Canth information om senaste nytt?

Correct! Wrong!

Frågor öppna

1. Hur blev Minna Canth tvåspråkig?
Rätt svar


Hon gick i en svenskspråkig skola.

 

2. På vilka sätt var det bra för Minna Canth att hon var tvåspråkig?
Rätt svar


Hon blev känd också utomlands och i det svenskspråkiga Finland.

 

3. Minna Canth reste inte mycket. Varifrån fick hon de senaste nyheterna?
Rätt svar


Hon fick kunskap från böcker och tidningar.

Diskussionsövningar

Tycker du att man i dag har nytta av att kunna flera språk?

 

Vilka språk tycker du man ska kunna i dagens värld?

 

På vilket sätt är svenska ett viktigt språk i dag?

 

Vad för slags nytta kan du ha av att kunna svenska, både i Finland och utomlands?

 

Läser du utländska böcker, tidningar eller bloggar på originalspråk?

 

Här hittar du hjälp med att uttrycka åsikter på svenska.

Övningar i grammatik och ordförråd

Para ihop med rätt betydelse

Andra övningar

Gallup: Kahoot

 

Sök information på nätet:

 

1. Ta reda på vad man kan studera på svenska på din hemort eller i närheten. Kom ihåg att det finns utbildning på olika stadier: yrkesskolor, yrkeshögskolor, universitet, folkhögskolor, arbetarinstitut osv.Om du är intresserad av studier i Sverige, kolla in www.maailmalle.net/sv/studier/sverige

 

2. Hurdana möjligheter har du att jobba i Norden? Kolla bland annat in nätsidan https://www.nordjobb.org/sv och ta reda på hur du kan sommarjobba i Norden.

Annat

Instagram: Ta en bild på en plats där olika språk är synliga (t.ex. ett kafé, skola, kollektiv trafik). Lägg upp bilden på Instagram med en beskrivning: var finns den här platsen, vad är det för en plats, vilka språk ser eller hör du? Använd hashtag #svenskanu #plugganu #minnacanth175

Integrering

Samhällslära: svenskans ställning i arbetslivet. På vilket sätt kan eleverna i dag ha nytta av att kunna svenska? Hur viktig är svenskan i arbetslivet? Hur ser den nordiska arbetsmarknaden ut?