Den tvåspråkiga Minna Canth

 

Minna Canth föddes i en finskspråkig familj men fick sin utbildning på svenska. Minna och hennes syskon blev tvåspråkiga och talade svenska sinsemellan. Canths föräldrar talade bara lite svenska och därför var det gemensamma språket mellan Canth och hennes föräldrar finska. Tack vare sin tvåspråkiga bakgrund kunde Canth senare påverka som författare i både finskspråkiga och svenskspråkiga kulturkretsar.

 

I 1800-talets Finland var språkstriden ännu i full gång. Den finska identiteten var på väg att skapas. År 1865 gifte sig Minna Canth (som var född Ulrika Wilhelmina Johnson) med den svenskspråkige men finsksinnade Ferdinand Canth som var hennes lärare på lärarseminariet i Jyväskylä. Både Minna och Ferdinand var fennomaner och ville främja det finska språkets ställning i Finland. Minna stod bakom idén om jämlikheten och ville att alla barn skulle ha rätten att gå i skolan på sitt eget modersmål. På den tiden var det vanligt att barn gick i skolan på svenska. Syftet med Jyväskylä lärarseminarium var att utbilda lärare som kunde undervisa på finska.

 

Språkstriden visade sig också i litteraturen. Varje finskspråkigt verk var en seger för finskheten. Det väckte därför diskussion när Minna Canth skrev en av sina pjäser Sylvi på svenska. Hon ansåg att hennes moderna realistiska verk bättre skulle tas emot i de svenskspråkiga kulturkretsarna i Finland. Det var också ett sätt för henne att nå ut till en bredare publik. Språkbytet ledde till att hon blev känd i det svenskspråkiga Finland och utanför Finlands gränser, främst i Sverige. Fyra av hennes pjäser översattes till svenska. Canth tyckte själv att kunskaper i svenska var nödvändiga. Hon såg den svenska kulturen i Finland som en viktig länk mellan Finland och den västeuropeiska civilisationen.

 

Minna Canth tyckte inte om att resa. Det var tack vare hennes mångsidiga språkkunskaper som hon inte blev isolerad från omvärlden. Hon kände väl den nordiska litteraturscenen och läste många utländska tidningar. I sitt bibliotek hade Canth också en omfattande samling av nyutkommen utländsk litteratur. De böckerna läste hon ofta i översättningar till svenska, norska och danska. Canth hade flera kulturellt inflytelserika vänner som ofta samlades i Minnas salong för att diskutera bland annat de senaste europeiska tankarna och vetenskapliga fenomenen.

Ordlista

en utbildning, -en, -ar, -arna koulutus
sinsemellan välillä
påverka, -r, -de, -at vaikuttaa
språkstrid kieliriita
i full gång täydessä vauhdissa
skapa, -ar, -ade, -at luoda
finsksinnad suomenmielinen
lärarseminariet opettajaseminaari
främja, -ar, -ade, -at edistää
en ställning, -en, -ar, -arna asema
jämlikhet, -en tasa-arvo
ha rätt till olla oikeus
ett syfte, -et, -en, -ena tavoite
utbilda, -ar, -ade, -at kouluttaa
undervisa, -ar, -ade, -at opettaa
ett språkval, -et, -, -en kielivalinta
en seger, -n, -ar, -arna voitto
finskhet suomalaisuus
en pjäs, -en, -er, -erna näytelmä
anse, anser, ansåg, ansett olla jotakin mieltä
nå ut tavoittaa
bred laaja
bli känd tulla tunnetuksi
översätta, -er, -satte, -satt kääntää
nödvändig, -t, -a välttämätön
en länk, -en, -ar, -arna linkki
en civilisation, -en, -er, -erna sivistys
mångsidig, -t, -a monipuolinen
språkkunskap, -er, -erna kielitaito
isolerad eristäytynyt
utländsk, -t, -a ulkomaalainen
omfattande laaja
nyutkommen vastajulkaistu
inflytelserik, -t, -a vaikutusvaltainen
samlas kerääntyä
vetenskapliga fenomen tieteelliset ilmiöt

Frågor öppna

1. Hur blev Minna Canth tvåspråkig?
Rätt svar


Canth fick sin utbildning på svenska.

 

2. Vilken nytta hade Minna Canth av att kunna flera språk?
Rätt svar


Hon kunde läsa ny utländsk litteratur och följa utländska tidningar. Hon kunde påverka i finsk- och svenskspråkiga kulturkretsar och blev känd också utomlands.

 

3. Hur visade sig språkstriden i litteraturen?
Rätt svar


Varje finskspråkigt verk främjade det finska språkets ställning i Finland.

Frågor flerval

Minna Canth talade svenska

Correct! Wrong!

Att Minna Canth skrev också på svenska

Correct! Wrong!

Minna Canths tvåspråkighet

Correct! Wrong!

Diskussionsövningar

Tycker du att man i dag har nytta av att kunna flera språk?

 

Vilka språk tycker du man ska kunna i dagens värld?

 

På vilket sätt är svenska ett viktigt språk i dag?

 

Vad för slags nytta kan du ha av att kunna svenska, både i Finland och utomlands?

 

Läser du utländska böcker, tidningar eller bloggar på originalspråk?

 

Här hittar du hjälp med att uttrycka åsikter på svenska.

Övningar i grammatik och ordförråd

Para ihop med rätt betydelse

 

 

Skriv meningarna i imperfekt

Andra övningar

Gallup: Kahoot

 

Sök information på nätet:

  1. Ta reda på vad man kan studera på svenska på din hemort eller i närheten. Kom ihåg att det finns utbildning på olika stadier: yrkesskolor, yrkeshögskolor, universitet, folkhögskolor, arbetarinstitut osv.Om du är intresserad av studier i Sverige, kolla in www.maailmalle.net/sv/studier/sverige
  2. Hurdana möjligheter har du att jobba i Norden? Kolla bland annat in nätsidan https://www.nordjobb.org/sv och ta reda på hur du kan sommarjobba i Norden.

Annat

Instagram: Ta en bild på en plats där olika språk är synliga (t.ex. ett kafé, skola, kollektiv trafik). Lägg upp bilden på Instagram med en beskrivning: var finns den här platsen, vad är det för en plats, vilka språk ser eller hör du? Använd hashtag #svenskanu #plugganu #minnacanth175

Integrering

Samhällslära

Svenskans ställning i arbetslivet: På vilket sätt kan eleverna i dag ha nytta av att kunna svenska? Hur viktig är svenskan i arbetslivet? Hur ser den nordiska arbetsmarknaden ut?