Gymnasiet

  • 6.11 firas Svenska nu vill uppmärksamma dagen genom att erbjuda uppgifter och inspiration för hur man kan lyfta fram dagen i undervisningen. Fira dagen t.ex….

  • Det här materialet hör ihop med programmet Äventyret Nordjobb men kan användas också som ett självständigt läromaterial.

  • Bekanta er med det unika öriket Åland där självstyrelsen fyller 100 år den 9 juni 2022.
    Materialet består av olika teman som belyser det åländska samhället ur olika perspektiv.

  • Andreas Jonsson är en av Sveriges främsta talare inom social hållbarhet och självinsikt. Detta material har tagits fram i syfte att på lättförståelig svenska få prata om normer, grupptryck och tillhörighet.

  • Bekanta er med ungdomar som har skickat in videohälsningar från hela Sverige!

  • En lärarhandledning som är avsedd som stöd för lärare som planerar ett företagsbesök för sina studerande.