Gymnasiet

 • Väck intresser för det nordiska genom att arbeta med språk och musik på ett roligt sätt! Materialet presenterar musik från varje nordiskt språkområde.

 • Materialet Boken om mina språk introducerar eleverna till ett givande arbete med att skapa böcker över sina språkliga världar! Syftet med Boken om mina språk…

 • År 2023 har det gått 500 år sedan Gustav Vasa valdes till Sveriges kung. Bekanta dig med Gustav Vasas tid och hans arv och se intressanta föremål från hans tid.

 • Håll koll är en hörförståelseserie som fokuserar på fenomen, högtider och aktualiteter. Hör roliga historier och intressant fakta medan du tränar på din hörförståelse. Du hittar ett manus och en ordlista till varje avsnitt.

 • Ett material som tar eleverna på en virtuell resa till Stockholm!

 • Bekanta dig med personer som studerar till olika yrken! Mitt yrke är ett material som består av videor där studerande vid olika läroanstalter berättar om sina studier och sina blivande yrken.

 • Video om nyttan med svenskan! Krista, Sofia, Santeri, Dimitri, Jessica och Rori berättar personliga historier om hur kunskaper i svenska har öppnat överraskande möjligheter för…

 • 6.11 firas svenska dagen Svenska nu vill uppmärksamma dagen genom att erbjuda uppgifter och inspiration för hur man kan lyfta fram dagen i undervisningen. Fira…

 • Det här materialet hör ihop med programmet Äventyret Nordjobb men kan användas också som ett självständigt läromaterial.

 • Bekanta er med det unika öriket Åland där självstyrelsen fyllde 100 år den 9 juni 2022.
  Materialet består av olika teman som belyser det åländska samhället ur olika perspektiv.

 • Andreas Jonsson är en av Sveriges främsta talare inom social hållbarhet och självinsikt. Detta material har tagits fram i syfte att på lättförståelig svenska få prata om normer, grupptryck och tillhörighet.

 • Bekanta er med ungdomar som har skickat in videohälsningar från hela Sverige!

 • En lärarhandledning som är avsedd som stöd för lärare som planerar ett företagsbesök för sina studerande.

 • En podcast där medarbetare på Svenska nu ger tips på olika besöksmål, webbplatser, fenomen och evenemang i Sverige som man kan bekanta sig med.

 • Nätverket Svenska nu deltar i Justitieministeriets kampanj för ett inkluderande och positivt språkklimat. Språket är en viktig del av identiteten. Varje människa vill bli…

 • Ett videobaserat läromaterial som kombinerar svenska och huslig ekonomi. Kocken Michael Björklund visar hur man lagar enkla och goda maträtter och mellanmål.

 • Tips på uppgifter ur Svenska nus materialhelheter. Ett nytt tips publiceras varje vecka!

 • Ett videobaserat material som kombinerar musik och svenskundervisning. Lär dig skriva egna rapplåtar med rapparen Jesse P!

 • Ett material om högtider som baserar sig på videorna skapade av Svenska Yles Vetamix.

 • Träna hörförståelse med videor om företaget Svenskt Tenn och dess inredningsvärld med klassiska möbler, eleganta tennföremål och produkter av samtida formgivare.

 • Ett läromedel om författaren Minna Canth som presenterar i bild, text och videor olika sidor av Canth.

 • Materialet ger eleven en möjlighet att reflektera över sin identitet och dess mångfald inom ramen för en större helhet, var och ens gemensamma Finland.

 • Europeiska språkdagen firas årligen den 26 september. Dagen firas för att främja språkinlärning och språkundervisning och för att uppmuntra elever att lära sig språk.

 • Lärarhandledning och uppgifter till en rundvandring i Hanaholmens Konstpark.

 • Stockholmsorienteringen uppmuntrar elever att bekanta sig med konsten i Stockholms tunnelbana.

 • På filmoteket kan lärare i finska skolor låna ut DVD-filmer för visning i skolan.

 • Svenska nu utarbetar olika slags övningar till Lätta bladets artiklar. Lätta bladet är en lättläst, svenskspråkig tidning som kommer ut varannan vecka.

 • En orientering i Björneborg som uppmuntrar elever att bekanta sig med stadens sevärdheter och det svenska i Björneborg.

 • Här hittar du tips på hur man kan använda filmer som en del av svenskundervisningen.

 • Finland kallar är ett undervisningsmaterial för alla elever som vill öva sig svenska genom att diskutera bilder och bekanta sig med gamla finländska reseaffischer.

 • Länkar och tips för olika skriftliga uppgifter.

 • Min affärsidé är ett videobaserat program som kombinerar företagsfostran och svenskan.

 • Tips på Svenska nus materialhelheter som passar bra för självstudier.

 • Pedagogiska materialet till flyttbara utställningen Svenskt i Finland: Bilderna berättar.

 • Materialet “I grevens tid” lyfter fram den gemensamma historien som Finland och Sverige har. Genom att veta mera om sin egen historia och bakgrunden till…

 • X-Libris är ett onlinespel som visar vägen till finlandssvensk skönlitteratur och poesi.

 • Ett läromaterial som presenterar nordiska områden med vatten som tema. Materialet består av text- och ljudmaterial samt uppgifter kring temat.