Lågstadiet

  • 6.11 firas Svenska nu vill uppmärksamma dagen genom att erbjuda uppgifter och inspiration för hur man kan lyfta fram dagen i undervisningen. Fira dagen t.ex….

  • Bekanta er med det unika öriket Åland där självstyrelsen fyller 100 år den 9 juni 2022.
    Materialet består av olika teman som belyser det åländska samhället ur olika perspektiv.

  • Nordens dag firas den 23 mars för att uppmärksamma det nordiska samarbetet. Svenska nu vill uppmuntra lärarna att fira dagen i sin skola genom att…

  • Bjud dina elever med på en spännande utflykt till skogen med materialet Smaskens smakresa! Eleverna kommer att fiska, plocka bär och svampar samt skörda i…

  • Nätverket Svenska nu deltar i Justitieministeriets kampanj för ett inkluderande och positivt språkklimat. Språket är en viktig del av identiteten. Varje människa vill bli…

  • Rita på svenska är ett videobaserat läromaterial där bildkonstläraren Peppe Bergström lär ut olika ritningstekniker på svenska.