Lågstadiet

  • Nätverket Svenska nu deltar i Justitieministeriets kampanj för ett inkluderande och positivt språkklimat. Språket är en viktig del av identiteten. Varje människa vill bli…

  • Rita på svenska är ett videobaserat läromaterial där bildkonstläraren Peppe Bergström lär ut olika ritningstekniker på svenska.

  • Ett videobaserat läromaterial som kombinerar svenska och huslig ekonomi. Kocken Michael Björklund visar hur man lagar enkla och goda maträtter och mellanmål.

  • Idéer och inspiration till lågstadiets svenskundervisning och språkduschar i förskolor och daghem.

  • Tips på uppgifter ur Svenska nus materialhelheter. Ett nytt tips publiceras varje vecka!

  • Ett videobaserat material som kombinerar musik och svenskundervisning. Lär dig skriva egna rapplåtar med rapparen Jesse P!